Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Haridus- ja Teadusministeeriumi kogemus

KONSULTATSIOONI SISU JA KAASAMISE EESMÄRK
Euroopa Liidu noortepoliitika avalik konsultatsioon keskendus noorte eurooplaste strateegilistele valikutele. Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks oli arutleda selle üle, millises suunas peaks Euroopa Liidu noortepoliitika tulevikus liikuma.
Kaasamise eesmärk oli saada noortelt hinnang edusammudele, mida noortepoliitika valdkonnas on üleeuroopalise koostöö raames alates 2000. aastast tehtud.

KAASAMISE TOIMUMISAEG
Konkreetne veebipõhine konsultatsioon algatati Euroopa Komisjoni poolt 22. septembril ning arutelu oli avatud 25. novembrini 2008, kuid seda protsessi tuleb vaadelda üksnes ühe osana struktuursest dialoogist, mille tsükkel on oluliselt pikem. Struktuurse dialoogiga seotud tegevused kajastuvad Noorsootöö strateegia 2006-2013 iga-aastastes rakendusplaanides.TEGEVUSTE HETKESEIS
Konsultatsiooni tulemused on hetkel analüüsimisel, Euroopa Komisjon avalikustab need aadressil: http://ec.europa.eu/youth

KAASAMISE LÄBIVIIJAD JA PEAMISED PARTNERID
Kaasamise initsiaatoriks oli Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond, partneritega suhtles peaekspert Katrin Olt.

Peamisteks partneriteks struktuurses dialoogis olid Eesti Noorsootöö Keskus, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, erinevad noorsootöö struktuurid, sh noorteühingud (nt MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit) ja noorte osaluskogud. Kodanikuühendustest kaasati ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, MTÜ Eesti Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Noorsoo Instituut, SA Innove, MTÜ Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Integratsiooni Sihtasutus. Kaasati ka üleriigilisi omavalitsusliite (Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit) ja UNICEF Eesti Rahvuskomitee.

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koordineeritud Euroopa Noortenädal 2008 "Noored võtavad sõna!" toimus 2.-9. novembrini 2008. Selle ettevalmistamiseks ja selle raames toimusid Eestis erinevad tegevused juulist novembrini. Euroopa Noortenädala 2008 kontseptsiooni ettevalmistamist alustati kevadel Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna eestvedamisel. Kaasati Eesti Noorsootöö Keskus, MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, UNICEF Eesti Rahvuskomiteed. Euroopa Noortenädala 2008 raames toimusid arutelud 50 noortekeskuses üle Eesti, viidi läbi veebiküsitlus ja videokonkurss, kohalike arutelude tulemusest räägiti maakondlikel aruteludel ning lõplik arvamus kujundati üleriigilisel noortekonverentsil „Noored võtavad sõna!“.

PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Avaliku konsultatsiooni ajal osalusveebis tõstsid kommenteerijad esile noorte jaoks olulisi teemasid nagu haridussüsteem, riigieksamid, iseseisvat elu alustavate noorte, sh noorte perede elamistingimused.
Euroopa Noortenädala 2008 veebiküsitluse vältel avati veebipäevikus (Euroopa Noored Eesti büroo kodulehel) igal hommikul üks uus küsimus. Küsimused puudutasid haridust, keskkonda, osalemist ühiskonnaelus ja mitmeid teisi noortele olulisi teemasid. Näiteks uuriti noortelt, kas nad läheksid välismaale õppima, kui see oleks senisest lihtsam, ja küsiti, kust nad infot saavad ning millised on nende jaoks huvitavamad teemad Eestis ja Euroopas. Veebiküsitluste sisendit kasutati kohalikel ja maakondlikel konsultatsioonidel ning lisaks neile korraldati Avatud Noortekeskustes üle Eesti erinevaid Euroopa Noortepäevaga 2008 seotud tegevusi. Osalejatel oli võimalik hinnanguid, kommentaare ja tagasisidet anda otse Euroopa Noortepäeva 2008 blogis või Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehe foorumis.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Avaliku konsultatsiooni tulemuste analüüsiprotsess alles käib ning info Eesti noorte osalusaktiivsuse (veebiküsimustiku täitjate arv jm statistika, antud hinnangud jne) kohta hetkel puudub.
Struktuurse dialoogi põhilise väljundi, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt koordineeritud Euroopa Noortenädala 2008 tegevuste elluviimise osas saab anda esialgseid hinnanguid. Noortenädala 2008 kontseptsiooni väljatöötamiseks korraldati koosolekuid, kaasati mitmeid valdkondlikke partnereid ning arvestati nende arvamusega. Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul võttis Euroopa Noored Eesti büroo valdkondlike partneritega piisavalt kontakti ning koostöö oli tõhus.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed