Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Välisministeeriumi kogemus

JUHTUMI SISU
Välisministeerium esitas Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2008. a istungile “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010" täiendamise heakskiitmine ja selle rakendusplaan aastateks 2008–2009“.

KAASAMISE EESMÄRK
Kaasamise eesmärgiks oli võimaldada nii Välisministeeriumil kui ka teistel ministeeriumitel, valitsusasutustel ja kodanikuühendustel oma pädevuse piires tehtavat arengukoostööd paremini kooskõlastada ning seeläbi ühtse Eesti arengukoostööpoliitika elluviimisele tõhusamalt kaasa aidata.

KAASAMISE TOIMUMISAEG
Arengukava täiendamise ettepanekuid ja rakendusplaaniks vajalikke prognoose palus Välisministeerium perioodil 22.04.2008 - 19.05.2008 nii teistelt ministeeriumitelt ja nende allasutustelt kui ka arengukoostööga seotud kodanikuühendustelt Arengukoostöö Ümarlaua kaudu. Samal perioodil oli arengukava kõigile tutvumiseks ja kommenteerimiseks üleval Välisministeeriumi kodulehel ja osalusveebis osale.ee, millest teavitati ka meedia vahendusel.

TEGEVUSTE HETKESEIS
Vabariigi Valitsus kiitis “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010" täiendamise heakskiitmine ja selle rakendusplaan aastateks 2008–2009“, heaks 19. juuni 2008. a istungil.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
“Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010" täiendamist ja selle rakendusplaan aastateks 2008–2009 heakskiitmist (sh kaasamist) koordineeris Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna arengukoostöö büroo lauaülem Helen Popp.

PEAMISED PARTNERID
“Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010” täiendamise ja selle rakendusplaani koostamise kaasati kõik asjaomased osapooled: esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Justiitsministeeriumist, Kaitseministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Kultuuriministeeriumist, Põllumajandusministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Siseministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Vabariigi Presidendi Kantseleist, Maksu- ja Tolliametist, Konkurentsiametist, Riigikontrollist, Riigikantseleist, õiguskantsleri büroost ja kodanikeühenduste esindajana Arengukoostöö Ümarlauad. Arengukava muutmise suhtes avaldas oma toetavat seisukohta ka Riigikogu väliskomisjon. Kommentaare said huvilised esitada ka Välisministeeriumi kodulehe ja osale.ee lehe kaudu. 

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
“Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010” täiendamine oli jätkuks 2006.a. arengukava väljatöötamise projektile, mille raames toimusid mitmed arutelud teiste ministeeriumite ja kodanikeühendustega. Kuna alusdokument oli juba olemas, otsustasime kaasamisprotsessi läbi viia kirja teel.

PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
“Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010” täiendamise kohta laekus arvamusi kolmelt ministeeriumilt ja Arengukoostöö Ümarlaualt. Rakendusplaani koostamiseks andsid omapoolsed prognoosid kõik asjaomased ministeeriumid. Osapooled hindasid kaasatust.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Kõik asjaomased ministeeriumid ja samuti Arengukoostöö Ümarlaud on Välisministeeriumile pikaajalised partnerid, kes võtsid protsessist üsna aktiivselt osa. Suur osa kommentaaridest võeti arengukava täiendamisel ka arvesse. Rakendusplaani koostamisel pidasime mõningaid kahepoolseid täpsustavaid konsultatsioone osapooltega. Välisministeerium hindab ministeeriumite ja kodanikeühenduste koostöövalmidust. Arvatust tagasihoidlikumaks jäi saabunud kommentaaride maht Välisministeeriumi kodulehe ja osale.ee veebi kaudu.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed