Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kogemus

EELNÕU SISU
Energiamajanduse arengukava seob omavahel elektrimajanduse arengukava, põlevkivi kasutamise riikliku arengukava, Energiasäästu sihtprogrammi ja teised energeetika arengut suunavad dokumendid ning annab suuna ka soojamajanduse arengukava ning taastuvenergia tegevuskava loomiseks ning määratleb energiapoliitika üldsuunad aastani 2020.

KAASAMISE EESMÄRK
Kaasamise eesmärk on saada tagasisidet kriitilistele küsimustele arengukavas ja töötada välja terviklik arengukava kõikide sihtgruppide huve silmas pidades.

KAASAMISE TOIMUMISAEG
Kogu kaasamine on 2008. aasta detsembri seisuga kestnud ühe aasta alates arengukava probleemide kaardistamisest.

EELNÕU HETKESEIS
Eelnõu on ette valmistatud Vabariigi Valitsuse istungiks.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
Kaasamise läbiviijad oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakond ja energeetika asekantsler Einari Kisel.

PEAMISED PARTNERID
Peamisteks partneriteks olid teised ministeeriumid. Olulise panuse on andnud Põhivõrk OÜ, Jõujaamade ja Kaugkütteühing, eelpoolnimetatud Energiatarbijate Assotsiatsioon, Elektritööstuse Liit, Keskkonnaühenduste Koda, Energeetika Ametiühing ja Eesti Gaasiliit. 

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
Taustapaberi ja visiooni loomine. Probleemide kaardistamisel olid peamisteks partneriteks teised ministeeriumid. Probleemide kaardistamise alguseks võib lugeda ka eelmise arengukava väljatöötamise järgse perioodi alates aastast 2005, kuna arengukava nägi ette järgmise arengukava väljatöötamiseks vajalike uuringute tegemist enne väljatöötatava arengukava otsust.

Konsultatsioonid huvigruppidega

Eelnõu kommenteerimise võiks tinglikult jaotada:

1. Taustapaberi ja visiooni kommenteerimise etapp – mais 2008 esitati eelnõu avalikuks kommenteerimiseks huvigruppidele (sh ministeeriumi kodulehel ning osale.ee-s).

2. Huvigruppide kaasamise etapp (lahenduste pakkumine) – avalikel energiafoorumitel maist septembrini 2008 arutati kõigi huvigruppidega läbi kriitilised küsimused. Juulis valmis visioonist ja tegevuskavast eelnõu tööversioon, viimane foorum septembris 2008 käsitles juba valminud visiooni ja toimus tegevuskava arutelu.

3. Samaaegselt,  alates augustist 2008 käivitusid töögrupi arutelud erialaliitudega.

Paralleelselt konsultatsioonidega toimus arengukavale vajaliku keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsess, mille viis läbi SEI Tallinn.


PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Partnerite hinnang on olnud hea ja negatiivset tagasisidet pole tulnud.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Kaasamise käigus on paranenud väljatöötatava arengukava kvaliteet ning protsess on andnud võimaluse töötada välja terviklik arengukava kõikide sihtgruppide huve silmas pidades. Energiafoorumid on näiteks andnud panuse ka uue tarbijaühenduse tekkele (Energiatarbijate Assotsiatsioon).

Võib väita, et esimest korda on valdkonna arengukava väljatöötamisel osalenud riigikogu erakonnad, ja käivitus tõsine poliitiline diskussioon - samuti on arengukava väga aktiivselt olnud ajakirjanduse huviorbiidis. Avaliku kaasamise kõige ressursimahukam osa nii tööpanuse kui rahalises mõttes olid foorumid, samuti seadusest tulenev keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed