Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Sotsiaalministeeriumi kogemus

ARENGUKAVA SISU
Rahvastiku tervise arengukava ja selle rakendusplaan aastateks 2008–2020 sisaldab ettepanekuid lastetusravi kulude kompenseerimiseks, alkoholipoliitika väljatöötamiseks, HIVi-AIDSi vastu võitlemiseks - koondades seni eraldi eksisteerinud HIVi ja AIDSi strateegia, narkomaania ennetamise strateegia jms. .

„Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020” seab eesmärgiks, et  aastaks 2020 on tervena elatud Eesti meeste keskmine eluiga 60 ja naistel 65 eluaastat ning keskmine eeldatav eluiga on tõusnud meestel 75. ja naistel 84. eluaastani.

KAASAMISE EESMÄRK
Kaasamise eesmärgiks on teadvustada uut lähenemist „Tervis kõikides valdkondades“. Kaardistada tervisemõjurid – mida saab tervise heaks teha ning mida me tervise heaks praegu teeme

KAASAMISE TOIMUMISAEG JA EELNÕU HETKESEIS
Kaasamine arengukava koostamisel toimus 2008.a esimesel poolaastal ning juulis 2008 kiitis Vabariigi Valitsus arengukava heaks.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
Kaasamist Rahvastiku tervise arengukava ja selle rakendusplaani aastateks 2008–2020 koostamisel viisid läbi Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond ja avalike suhete osakond.

PEAMISED PARTNERID
Arengukava koostamisel osalesid Eesti Haigekassa, Eesti Linnade Liidu, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi, Õiguskantsleri Kantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Peaministri büroo, Põllumajandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rahvastikuministri büroo, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Lisaks osalesid kohalike omavalitsuste esindajad, ülikoolide eksperdid ning arvamusliidrid.

Sihtrühmadeks olid samuti kohalikud omavalitsused, teised ministeeriumid, arvamusliidrid, erasektor, kolmas sektor, meedia ja ülikoolid (arstid, terviseedendajad, majandusteadlased, arhitektid ja insenerid) ja Tervisenõukoda. Erasektor ja meedia said oma sõna sekka öelda projekti tutvustamise käigus.

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
Kaasamine algas Sotsiaalministeeriumi kodulehe terviseportaali asjakohase infoga täiendamisega ning info lisamisega osalusveebi. Et avalikkuse tähelepanu äratada, toimusid ka teemakohased raadiointervjuud. Saadeti välja  pressiteateid ning korraldati pressikonverents. Nii eesti- kui ka venekeelses meedias ilmusid sotsiaalministri arvamuslood. Ühtlasi kohtuti ka riigikogu liikmetega ning viidi läbi ministeeriumi teabepäevad ning Euroopa Sotsiaalfondi terviseprogrammi teabepäevad maakondades.

Arengukava tutvustati ka erinevate  strateegiate raames - Südame veresoonkonna haiguste, Vähi ja HIVi strateegiate raames. Ühtlasi on plaan täiendada kõrgemate õppeasutuste õppekava Rahvastiku tervise arengukava põhimõtetest lähtuvalt, lisades neisse tervisekomponendi.
Kokku toimus üle 50 kohtumise ja maakondliku teabepäeva erialaliitudele ja kodanikeühendustele.

PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Osalusveebi kaudu esitati arengkavale palju kommentaare ja küsimusi, millele vastati põhjalikult. Toodi esile nii positiivseid osi kui puudusi. Üldjuhul olid kommentaarid konstruktiivsed – teema puudutab meid kõiki otseselt ning enamikul on selles osas ka väljakujunenud arvamus.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Koostöö oli tormiline ja emotsionaalne, arvamusi laekus väga erinevaid. Arengukava muutus protsessi käigus olulisel määral lähtuvalt tehtud ettepanekutest ning praegusel kujul väljendab ta kindlasti avalikkuse seisukohti. Rakendusplaani koostab juhtrühm, mis koosneb ministeeriumite, kohalike omavalistuste ja kolmanda sektori esindajatest. Jätkuvalt konsulteeritakse ka valdkonna arvamusliidritega.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed