Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Siseministeeriumi kogemus


Eelnõu sisu

Kaks suuremat eesmärki olid päästeala vabatahtlike regulatsiooni täiendamine pääste seaduses
ja tuleohutusnõuete terviklik ülevaatamine, kaasajastamine ja esitamine tuleohutuse seaduses

 
Kaasamise eesmärk

Kaasamise eesmärgiks oli päästeala vabatahtlike vajadusi arvestava regulatsiooni väljatöötamine ning tuleohutusnõuete täitmisel ilmnenud probleemide lahendamine ning kaasaegsete nõuete väljatöötamine.


Kaasamise toimumisaeg ja eelnõu hetkeseis

Kaasamine algas 2008.a kevadel ning kestab, eelnõud on ministeeriumites kooskõlastamisel.


Kaasamise läbiviijad ja peamised partnerid

Kaasamist viisid läbi Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimise osakond (Lauri Lugna, Priit Laaniste, Tarmo Lai, Eneken Kost).

 Peamised partnerid olid:

Valitsusvälised osapooled

Eraettevõtete tuleohutuseksperdid (Rait Pukk, Orm Tammepuu, Priit Rattassepp)

-         Kirjalikud ettepanekud või kohtumised erialaste liitudega (Turvaettevõtete liit, Kaubandus-Tööstuskoda, Haiglate Liit)

-         Kohtumised vabatahtlike organisatsioonidega üle Eesti - Vabatahtlik Reserv­päästerühm, tuletõrjeseltsid üle Eesti (Kolga, Järva-Jaani, Sauga, Sindi, Vajangu, Raikküla) ning Vabatahtlike Mõttekoda AMFF

Teised valitsusasutused:

- Kohtumised Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning regionaalsete päästekeskustega


Kasutasime kaasamiseks järgmised meetodeid:

Eelnõu koostamisel kaardistasime koos eriala ekspertidega praktikas ilmnenud probleeme tuleohutusnõuete täitmisel ning saime neilt lisaks nõuannetele muuhulgas ka materjale teiste riikide parimate praktikate kohta.

Avalikud seminarid, näiteks ettekanne Turvaettevõtete Liidu teabepäeval.

Mitmed kohtumised partneritega.

 Lisaks eelnõu väljapanemisele osale.ee portaali saatsime eelnõu arvamuse avaldamiseks valdkonna sõltumatutele (eraettevõtete) spetsialistidele, samuti küsisime sõltumatutelt eriala spetsialistidelt nõu juba eelnõu koostamise käigus.

Kohtumised vabatahtlike organisatsioonidega, Siseministeeriumi esindaja kohtus üle Eesti kokku 8 vabatahtliku organisatsiooniga ja uuris nende probleeme ja küsis ettepanekuid eelnõule. Samuti arvestasime vabatahtlikelt laekunud ettepanekutega.

 Eelnõu kooskõlastamisel kaardistasime lisaks valitsusasutustelt saabunud märkustele kõik meile ekspertidelt ja eriala liitudelt laekunud arvamused ning võimalusel arvestasime nendega.

 
Partnerite hinnang kaasamisele ja tulemustele

Vabatahtlike ühendused olid rahul, et Siseministeerium võtab neid võrdväärse partneritena ning arvestab nende seisukohtadega päästeala vabatahtlikkuse arendamisel ning õigusloome kujundamisel.

Tuleohutuse spetsialist Orm Tammepuu arvas, et tuleohutuse eraldamine omaette seaduseks on hea mõte ning kommenteeris eelnõud lausega „Seadus on minu arvates täitsa hää”.


Asutuse hinnang tulemustele

Kuna kooskõlastamine on veel käimas, siis lõpliku tulemuseni pole veel jõutud.

Tuleohutuse seaduse eelnõu koostamisel oli väga suur abi sellest, et tuleohutuse eksperdid selgitasid praktikas ilmnenud probleeme tuleohutusnõuete täitmisel. Samuti aitasid meid oluliselt ekspertidelt saadud materjalid teiste riikide parimate praktikate kohta.

 Pääste seaduse loomisel oli oluline abi vabatahtlikega kohtumistest ning nende ettepanekutest. Vabatahtlikud tõid välja oma muresid, millele me saime eelnõuga lahendused leida. Näiteks arvestasime Raikküla vabatahtlike ettepanekuga, et vabatahtlike päästeautod peaksid sarnaselt riiklike päästeautodega olema vabastatud raskeveokimaksust.

 Teiste valitsusasutustega oleme püüdnud vältida mõtete vahetamist kirja teel ja oleme eelistanud arutelu kohtumiste käigus. Hoolimata teatud erimeelsustest eelnõude osas on kõik kohtumised kulgenud sõbralikus õhkkonnas.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed