Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Justiitsministeeriumi kogemus

ARENGUKAVA SISU
Vabariigi Valitsuse poolt on heaks kiidetud inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava aastateks 2006-2009. Arengukava eesmärk on järjepidev inimkaubanduse probleemide kaardistamine selleks, et saada probleemi tegelikust ulatusest ja esinemisvormidest mitmekülgne ning usaldusväärne ülevaade.

KAASAMISE EESMÄRK

Arengukava kohta koostatakse iga-aastaselt aruanne ja seda täiendatakse igal aastal. Selle raames annavad sotsiaalpartnerid ülevaate tegevustest ja esitavad oma ettepanekud arengukava täiendamiseks. Konkreetse näite puhul on kaasamise eesmärk arengukava täiendamiseks sisendi saamine. Oluline on siinkohal rõhutada, et ettepanekuid ei tee mitte ainult Justiitsministeerium, vaid ka sotsiaalpartnerid.

KAASAMISE TOIMUMISAEG

Kaasamine Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava aastateks 2006-2009 puhul toimub ühe või teise meetodi kaudu kogu arengukava perioodi vältel. Sotsiaalpartnerite aruannete põhjal koostatakse arengukava kohta perioodiliselt täitmise aruanne. Sotsiaalpartneritelt laekunud aruanded arutatakse kogu võrgustikuga läbi regulaarselt toimuval ümarlaual. Partnerid on teadlikud, et kord aastas on  võimalik oma ettepanekuid esitada.

ARENGUKAVA HETKESEIS

Justiitsministeerium ootab kuni 2009. a jaanuarikuu keskpaigani sotsiaalpartneritelt sisendit, seega kaasamisprotsess kestab. Täitmise aruanne ja täiendatud arengukava esitatakse Vabariigi Valitsusele, kes võtab dokumendi teadmiseks ja kiidab täiendatud arengukava heaks.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
Arengukavaga seotud tegevuste koordineerija Justiitsministeeriumis on kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja –analüüsi talituse nõunik Brit Tammiste.

PEAMISED PARTNERID
Arengukavaga seotud tegevustesse on kaasatud palju erineva tasandi partnereid:
Mnisteeriumid - Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium;
Ametid - Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet, EURES/Tööturuamet;
- Keskkriminaalpolitsei;
- TÜ õigusteaduskond Tallinnas;
- SA Eesti Migratsioonifond;
- MTÜ Living for Tomorrow;
- Naiste Tugikeskus;
- Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus;
- Tervise Arengu Instituut;
- Atoll Keskus;
- MTÜ Eluliin;
- Eesti Naiste Varjupaikade Liit;
- Tartu Naiste Varjupaik;
- Inimõiguste Instituut;
- The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI);
- Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Nimetatud partnereid kaasati nii probleemide kaardistamisel kui probleemidele lahenduste pakkumisel. Lahendused ja ettepanekud, kuidas edasi liikuda, pärinevad ennekõike sotsiaalpartnerite esitatud aruannetest.

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
1)    Ümarlaud kaks korda aastas
2)    Meililist
3)    Telefonivestlused
Kaasamine aruandeperioodil toimub põhimõttel, et kord aastas - jaanuari keskpaigaks  - esitavad sotsiaalpartnerid Justiitsministeeriumile oma aruanded. Seejärel kutsutakse kokku ümarlaud, kus aruanded, neis kajastatud probleemid ja nende pinnalt esitatud lahendusettepanekud (vormuvad arengukava täiendustena) läbi arutatakse. Ümarlauale järgneb kooskõlastusring ministeeriumite vahel.PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Nii vahetu tagasiside Justiitsministeeriumi vastutavale ametnikule kui kolmandate isikute kaudu ringiga tagasi jõudnud info on olnud igati positiivne. Sotsiaalpartnerid kui mitmete arengukava järgsete tegevuste elluviijad on ka ise kinnitanud, et tunnevad, et nendega arvestatakse.
Sotsiaalpartnerite suhtumist näitab ka see, et kaasamine ei olnud ainult ühesuunaline, vaid ka Justiitsministeeriumi on nende üritustele kaasatud.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Eelmiste aastate kogemuse põhjal võib öelda, et koostöö on sujunud ladusalt. Ettepanekud on olnud konstruktiivsed. Ilma partneriteta ei oleks võimalik arengukava nii detailselt täiendada, kui seda senini tehtud on.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed