Sisestatud: 26.02.2018
Rein Ets
Metsanduse arengukava
Metsanduse arengukava aastateks 2021 – 2030 koostamise protsessi käsitlused on otstarbekas kohe algfaasis siduda Eesti Vabariigi üldiste arengukavadega. - Metsamajanduse ja Maaelu Arengu edendamiseks on riigikorralduslikult igati otstarbekas viia metsanduse valdkond Keskkonnaministeeriumi haldusalast üle Maaelu Ministeeriumi haldusalasse. - Taastada tuleks (kaasaegne) kohapeal elavate-töötavate metsnike ja ka metsavahtide süsteem. Paarikümne aastaga on varemalt sajandeid majandatud ja hooldatud pärandkoosluse metsad muutunud võsastunud tuulemurru rägaks, kus juurdekasv on marginaalne. Metsade esmane taaskorrastamine ja sellega seotud biomassi varumine oleks koheselt rakendatav maaelu edendamisel. - Kardinaalselt tuleb muuta suhtumist metsade majandamisse tuginedes teaduslikult põhjendatud metsa uuenduse- ja hooldusraiete puidu juurdekasvu tõstvale metoodikale. Metsa juurdekasvu (seega ka CO2 sidumise), koos vastava uuendusraiete mahu ja metsade liigilise mosaiiksusega, saaks optimistlikult hinnates kahekordistada 30-40 aastase sihipärase metsamajandusliku tegevusega. - Riigimajanduslikult oleks otstarbekas puidutööstuse arendustesse kaasata Riigi ~ 50 % osalus RMK osaku kaudu. Kaasata tuleks ka rahvaosakute kaudu väikeinvestorid ja Erametsaliidud.
Kategooria: Määramata

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 30. juuli 2018
Edastan Maaeluministeeriumi vastuse.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee