Sisestatud: 02.07.2018
Maria Kask
Lastele parem majandusharidus
Majandusharidus on hetkel täiesti tahaplaanile lükatud, ehkki tegemist on otseses mõttes eluks vajaliku oskusega. Kõik lapsed peaksid õppima koolis, kuidas maksta makse, mis on üldse maksud, kuidas leida tööd, kuidas eelarvestada, kuidas oma rahaga majandada, mis on laenud, kuidas teha mõistlikke rahalisi otsuseid. Hetkel saab selliseid asju õppida ainult internetist tänu portaalidele, mis on võtnud oma südameasjaks inimestele selgeks teha selliseid teemasid või õpetada vanematele, kuidas lastele rahaküsimusi selgitada. See ei ole aga piisav. Iga laps peaks saama põhiharidusega koos põhiteadmised ka selle kohta, kuidas oma raha hallata. Kui õpetada maast-madalast majandusteadmiseid ja rahaga toimetulemist, väheneks selgelt võlgnevuste hulk. Majandusharidus peaks olema üks prioriteete ning seetõttu pakun välja, et majandusõpe tõstetaks põhikooli õppekavasse ning kõik lapsed läbiksid vähemalt 1 kursuse majandusõpet, mille raames õpetatakse eelarvestamist, raha säästmist, vastutustundlikku rahaga toimetulemist jne. Majandusharidust ei tohi tahaplaanile lükata. Kui Eesti riik tahab eales kuhugi jõuda ja midagi saavutada, peavad Eesti noored saama tugevama hariduse - hariduse, mis annab reaalselt eluks vajalikke oskuseid.
Märksõnad: haridus
Kategooria: Määramata

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 18. oktoober 2018
Vastab Kristi Ploom, Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuht: Aitäh, et mõtlete aktiivselt kaasa Eesti elu edenemise, hea hariduse ning meie laste tuleviku teemal. Majandus- ja ettevõtlusalased teadmised on kahtlemata igaühele elus hästi toime tulekuks vajalikud olenemata sellest, kas töötatakse palgatöötajana või hakatakse ettevõtjaks. Neid põhimõtteid järgides on Haridus- ja Teadusministeerium, koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga 2015. aastal ellu kutsunud ettevõtlusõppe programmi, mille eesmärk on edendada ettevõtlusõpet süsteemselt kõikidel haridustasemetel. Täpsemalt on programmi kohta info veebilehel: https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/programmist/. Praeguseks on ettevõtlust hakatud programmi toel õpetama kolmandikus Eesti koolides. Tegelik ettevõtlust ja majandust õpetavate koolide arv on suurem, kuna neid oli juba ka enne programmi algust. Junior Achievement õpilasfirmat on Eesti koolides õpetatud juba enam kui veerandsada aastat. Sihiks on jõuda kõikidesse koolidesse. Majandus- ja ettevõtlusõpetus on ka meie üldhariduse riiklikus õppekavas olnud valikainena alates 2010. aastast - koolil on kohustus seda õpilastele pakkuda, kui on piisav arv õpilasi ja vanemaid, kes seda vajalikuks peavad. Kutsehariduses on ettevõtlus- ja karjääriõpetus kohustuslik kõikidel erialadel. Kõrghariduses on ettevõtlusõppe programmi toel hakatud ettevõtlust õpetama aina enamatel erialadel, ülikoolides on valdavalt enamikel õppekavadel ettevõtlusmoodul kohustuslik.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee