Sisestatud: 02.07.2018
Marius Maripuu
Koduta koduloomad
Teraapilisel eesmärgil võiks Eesti kinnipidamiseasutusel olla oma loomade varjupaik (kassid, koerad ning muud väiksemad hüljatud koduloomad), mille asukaid saavad kinnipeedatavad hooldada.
Märksõnad: koer, kass, kinnipeetav, varjupaik
Kategooria: Integratsioon

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 15. oktoober 2018
Täname toreda ettepaneku eest! Koerte varjupaiga loomine vangla territooriumile on arutusel olnud ja hetkel on üks Eesti vanglatest ka kaardistamas, millised oleksid varjupaiga loomisega kaasnevad kulud. Praegu on veel vara anda hinnangut, millal võiks idee olla reaalselt ellu rakendatav. Sarnase tegevusena saab välja tuua, et Tallinna ja Tartu vanglas on avavangla kinnipeetavatel võimalus osaleda varjupaiga koerte treenimise programmis.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee