Sisestatud: 21.09.2018
Erki Hallingu
GDPR, artikkel 8, vaja on langetada laste interneti kasutuse vanuse piiri 16 -> 13

Taanis, Rootsis, UK-s ja Austrias on seda tehtud. Miks peaks Eestis, kes on uhke oma digiarengu üle, olema näiteks 15a lapsel keelatud emaili aadressi omamine?

 

Viide GDPR-i artikkel 8-le, viimases lauses on selline võimalus olemas:

1. Where point (a) of Article 6(1) applies, in relation to the offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child. Member States may provide by law for a lower age for those purposes provided that such lower age is not below 13 years.


Märksõnad: GDPR internet email
Kategooria: Määramata

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 10. jaanuar 2019
Sisestan Justiitsministeeriumi vastuse: Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 8 lõike 1 kohaselt infoühiskonna teenuse pakkumine lapsele seaduslik juhul, kui laps on vähemalt 16-aastane. Sama sätte kohaselt võib liikmesriik oma riigi õiguses kehtestada ka madalama vanuse, kuid tingimusel, et see ei oleks madalam kui 13. Eesti on otsustanud lähtuda liikmesriigile antud õigusest kehtestada üldmääruses sätestatust madalam vanus. Nimelt näeb Riigikogus 12.12.2018 vastu võetud ning 15.01.2019 jõustuv isikuandmete kaitse seaduse § 8 lõige 1 sellise vanusepiirina ette 13 aastat.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee