Pühapäev, 21. aprill 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Rahvastiku tervise arengukava 2008–2020
  Sotsiaalministeerium
kestvus: 08.04 2008 kuni 05.05 2008

Kati Tamm
e-mail: kati.tamm@sm.ee
telefon 626 9324
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Kokkuvõte Rahvastiku tervise arengukava kohta laekunud arvamustest ja ettepanekutest on lisatud failide alla.

Rahvastiku tervise arengukava 2008–2020 üldeesmärk on pikendada inimese tervena elatud eluiga ja keskmist eeldatavat eluiga ning vähendada lõhet meeste ja naiste keskmise eluea vahel.

Viimaste aastate arengud rahvatervises on olnud positiivsed – sündivus tõusnud, eluiga pikenenud. Eesti tervishoiusüsteem on viimase kümne aasta arengute tulemusena kujunenud üheks Euroopa kulutõhusamaks. Samas on vahe Lääne-Euroopa ja Põhjamaadega, kelle tase on meile orientiiriks, ikkagi suur ja iive on endiselt negatiivne. Eesti keskmine eeldatav eluiga on 73,2 aastat, Euroopa Liidu keskmine 78 aastat.

Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav: varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad  ja vigastused. Kõiki kolme mõjutavad oluliselt tervisekäitumine ja keskkonnategurid.

Tervise olukorra parandamiseks on vaja osalemist kõikidel tasanditel: panustama peavad nii riik, kohalik omavalitsus, era- kui ka kolmas sektor ning iga üksikisik. Rahvastiku tervise arengukava annab suunad ja soovitused, kuidas erinevatel tasanditel hea tervise nimel tegutseda ning seob tegevuse tervikuks.

Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda (peatükk 10):

 • Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused;
 • Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng;
 • Tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond;
 • Tervislik eluviis;
 • Tervishoiusüsteemi areng.

Iga valdkonna all on:

 • valdkonna kirjeldus,
 • peamised probleemid,
 • prioriteetsed tegevussuunad,
 • eesmärgid ja alameesmärgid,
 • indikaatorid eesmärkide saavutamiseks,
 • meetmed valitsustasandil rakendamiseks,
 • soovituslikud meetmed kohalike omavalitsuste tasandil rakendamiseks,
 • soovituslikud meetmed organisatsioonide tasandil rakendamiseks.

Arengukava koostamisel osalesid ekspertide töörühmad ning Eesti Haigekassa, Eesti Linnade Liidu, Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi, Õiguskantsleri Kantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi, Peaministri büroo, Põllumajandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rahvastikuministri büroo, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Arengukava on konsultatsioonile lisatud peatükkide kaupa ning ka tervikuna.

Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
1. Arengukava positiivne osa on laste hambahaiguste profülaktika esiletoomine 2. Puudus on et terviseõpetus ei ole ei dokumentide ega ka rahaliste vahenditega kaetud. Tabelid AE 5-1 punkt 3 ja osaliselt kaetud AE 5-2 punkt 14 3. Arengukava väljatöötamisel ei ole kaastatud hambaravi eriala esindajaid ja seda näitab ka dokument 4. Elukvaliteedi 1 osa on suutervis ja seda näeb ka Euroopa Komisjon tervishoistrateegia Ümarlaual 2007 juulis Lissabonis, Samuti terviseõpetuse osatähtsust. 5. Hambaravis on kohe lõppemas suutervisindikaatorite projekti väljatöötamine EGOHID II ( 2008 lõpus) soovitan lisada 6. Arengukava peaks keskenduma tervelt elatud eluea pikenemisele , mitte lihtsalt eluea pikenemisele. Siis ehk väheneb ka vahe meeste ja naiste vahel ( 9 a) , mida need vaesed keskmiselt 84 aastased üksikud naised oma eluga peale hakkavad 2020
Detailne vaade Detailne vaade
04.05.2008 | 23:59 | Piret Väli

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale