Esmaspäev, 14. juuni 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Kohaliku omavalitsuse teenusportaal
  Siseministeerium
kestvus: 29.01 2009 kuni 12.02 2009

Siim Männik
e-mail: siim.mannik@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Siseministeeriumi regionaalvaldkond on algatanud projekti, millega soovib parandada kohalike omavalitsuste poolt pakutava info ja teenuste kättesaadavust interneti vahendusel.

Valminud on kohaliku omavalitsuse universaalse veebisaidi esialgse disaini prototüübid ja infoarhitektuuri ettepanekud, millele ootame hinnanguid ja kommentaare.
Eesmärgiks on luua kohaliku omavalitsuse vajadustele vastav ja ühtsel infoarhitektuuril põhineva veebisaidi haldamis- ja publitseerimislahendus, nö teenusportaal, millega seotakse riigi avalikud teenused ühtseks koosvõimeliseks tervikuks.
Tänaseks on valminud kohaliku omavalitsuse veebisaidi esialgse disaini prototüübid ja infoarhitektuuri ettepanekud. Ettepanekute aluseks on analüüs, milles võrreldi ja hinnati erinevate kohalike omavalitsuste veebilehtede infoarhitektuuri, analüüsiti kasutusstatistikat, kritiseeriti olemasolevaid disainilahendusi ning arvestati kaasaegsete veebilahenduste häid tavasid ning standardeid.
Enne HTML kuvadega tutvumist lugege palun läbi olulisemad lähtekohad ja põhimõtted, mida on püütud järgida ning võrreldes tänaste omavalitsuste lahendustega paremini teha.
http://dw.riik.ee/KOVTP/Kuvad

Disainilahendus ning selle muutmisvõimalused

KOV veebisaidi disainilahenduses on tahtlikult jäädud konservatiivseks, graafilisi elemente (nt ümaraid nurki, taustavärve, animatsioone, pilte) on kasutatud minimaalselt, samas püüdes tagada siiski visuaalselt efektne ja esteetiline lahendus.
Suuremate graafiliste elementidena (mida on hiljem administreerimismoodulis ka igal KOVil võimalik muuta) on kasutatud:
· KOVi vappi (või logo),
· päise taustapilti,
· lehe üldist taustavärvi,
· erinevate sisumoodulite päiste taustasid
· KOVi iseloomustavat tunnuspilti kirjelduse juures.
Samuti on võimalik lisada pilte uudistele.

Sisu paigutus
Esilehe sisu on jaotatud kahe kõige olulisema valdkonna vahel: uudised ja sündmused ning kontakt- ja struktuuriinfo.
Esikohale on tõstetud uudised ja sündmused, kus esilehe nimekirjas ei tehta vahet uudise/sündmuse liigil (nt pressiteated vs ametlikud teated vs sündmused), vaid kuvatakse neid avaldamise kahanevas järjestuses. Uudiste ja sündmuste detailvaatesse on võimalik liikuda kirjel või selle pildil klikkides, paremas tulbas asuvate linkide kaudu või kasutades selleks kalendri moodulit.
Kalendril võib olla hilisemas lahenduses nii päeva, nädala, kuu, kui ka aasta vaade ning võimalus valida, kas kalendri kirjeid kuvatakse tabelina või tavalise nimekirjana. Kalender võiks samuti sisaldada kõiki sündmusi/tegevusi/tähtpäevi jne mille kohta on teada selle toimumise kuupäev (nt vallavolikogu koosolek, kontsert, kalmistu korrastamise päev, aastalõpupidu, doonoripäev jne).
Esilehe alumise osa moodustab KOViga seotud info, kust kasutaja leiab kõik vajalikud kontaktandmed ja KOVi juhtimisega seotud info, samuti selge ülevaate sellest, mis veebilehel viimati muutunud on.
Lehe lõppu ning ka osati ka vasakusse tulpa võib realiseeritavas administreerimismoodulis KOVil olla võimalik määrata mooduleid vabal valikul (nt ilm, veebikaamera, pildigalerii, banner jne).

Navigatsioon
Arvestatud on KOVide veebisaidi erinevate mahtudega ning seetõttu välja pakutud 3 erinevat navigatsioonilahendust:
· Profiilivalik + horisontaalne põhimenüü;
· Horisontaalne põhimenüü;
· Vertikaalne põhimenüü.
Esimese kahe variandi ühisosa on horisontaalne põhimenüü, kui profiilideks jaotamise korral lisanduvad selle menüü kohale sakid (ingl tab). See on kasulik juhul, kui veebilehe maht on suur ning igale sihtgrupile suudetakse toota piisavalt sisu ning soovitakse võib-olla juba profiili esilehel vastavale sihtgrupile olulist sisu rõhutada, visuaalselt eristada, grupeerida vms.
Kõigi kolme versiooni ühisosa on vertikaalmenüü (ainult vertikaalmenüü korral pisut erinev), kus kuvatakse põhimenüü aktiivse punkti alampunktid.
Maksimaalselt saab menüüstruktuuri paigutada vastavalt 5, 4 ja 4 struktuuritaset.

Teenused
Praeguste HTML kuvade juures oleme välja toonud põhimõtte, et Kodanikul peab KOV-i veebilehel olema võimalus saada ülevaatlikku infot kõikidest avalikest teenustest, mida kohalik omavalitsus pakub. Kõik teenused on kirjeldatud ühtsete põhimõtete järgi - teenuse kirjeldamise standard.

Lähtume antud valdkonna puhul Riigikontrolli poolt loodud e-harta dokumendist “Igaühe õigused e-riigis” ehk avalikke teenuseid pakutakse nii, et inimene ei takerdu tehnilistesse pisiasjadesse ja teda ei koormata põhjendamatute nõuetega.

Osale juhtimises

Peamiselt lähtume selle valdkonna all kohaliku initsiatiivi “e-kaasamise keskkonna” ideest, kus oluliste avalikku huvi pakkuvate küsimuste lahendamiseks on loodud vastav elektrooniline keskkond.


KÜSIMUSED
1.    Kas teie jaoks on KOV kodulehelt otsitav/vajalik sisu leitav ning paigutatud loogilisse kohta?
2.    Kas peate vajalikuks luua veebilehe struktuuris ja navigatsioonis 3 nö profiili (nt Kodanikule, Ettevõtjale, Turistile) ning jagada kogu sisu nende vahel?
3.    Kas profiili valik on arusaadav ning piisavalt nähtavas kohas?
4.    Millist navigatsioonilahendust eelistaksite, kas see, millel on peamenüü üleval servas, või see, millel on peamenüü vasakul ääres?
5.    Mida peaksite vajalikuks tuua veebilehe sisust välja esilehele kas lingina või eraldi infoblokina?
6.    Kas Teil on ettepanekuid veebilehe disaini kohta (detailid, tekstide asukohad, graafiliste elementide kasutus, üldine kontseptsioon)?
7.    Kas meie poolt välja pakutud ettepanekutes ja loogikas on midagi, mis üldse ei meeldi või tundub see reaalses elus raskesti teostatavana?
8.    Kui palju võiks lubada KOVi kodulehele reklaamsõnumeid ja –bännereid (nt KOVi asutused, suuremad sündmused) ning kuidas reglementeerida nende sõnumite mahtu ja visuaalset lahendust?
Arvamisavaldused:
1. Kas teie jaoks on KOV kodulehelt otsitav/vajalik sisu leitav ning paigutatud loogilisse kohta?
Üldiselt on, ehkki see loogika pole ainuvõimalik.

2. Kas peate vajalikuks luua veebilehe struktuuris ja navigatsioonis 3 nö profiili (nt Kodanikule, Ettevõtjale, Turistile) ning jagada kogu sisu nende vahel?

Sõltub sellest, kumb on kodulehe eesmärk - kas olla

A) kohaliku võimu portaal
või
B) linna/valla portaal

Juhtum A
Siin pole jaotamist vaja. Veebileht on linna/vallavolikogu ja -valitsuse, omavalitsusorganite teenuste ja funktsioonide keskne. Kodanik või ettevõtja läheb sinna selleks, et saada võimu valdkonna teavet või ajada võimuga asju.

Juhtum B. Siin on vajalik veel üks profiil - üldprofiil ehk see, mis esimesena avaneb. Kohalik võim ja tema teenused on vaid üks osa kogu veebilehe sisust. Kogu portaali eesmärk on olla ühtaegu "entsüklopeedia" linna ja valla kui KOHA kohta, ühenduslüli kodaniku/ettevõtja ja võimu vahel ning infokanal turistile. Üldprofiil oleks seega midagi neutraalset, pakuks ka infot, mis huvitaks kõiki sõltumata sihtrühmast.

Valdadel peaks lisanduma veel täiendavaid asulaprofiile. Vallad koosnevad ju küladest, mõnel valla koosseisus on ka linnu. Linnal on kahtlemata asulana omaette väärtus ning kindlasti ka paljudel küladel. Loomulikult kuulub siia ka Tallinn, mis on administratiivselt jaotatud 8 linnaosaks (milles enamjaolt on ka traditsiooniliste nimedega asumeid).

3. Kas profiili valik on arusaadav ning piisavalt nähtavas kohas?
Jah, aga vt. eelmist punkti.

4. Millist navigatsioonilahendust eelistaksite, kas see, millel on peamenüü üleval servas, või see, millel on peamenüü vasakul ääres?
Antud disaini korral üleval servas.

5. Mida peaksite vajalikuks tuua veebilehe sisust välja esilehele kas lingina või eraldi infoblokina?

- Linna/valla asukoht (kaardipilt) ja üldandmed - asutamisaasta, territoorium km2, rahvaarv (NB! automaatpäring Rahvastikuregistrist, seega pidevalt aktuaalne)
- Viimased uudised
- Viimati sisestatud ja läheneva tähtajaga ametlikud teated
- Parajasti toimuvad ja lähiaja sündmused
- kalender
- Entsüklopeediline osa ehk lingid artiklitele eri valdkondade kohta, nagu majandus, hariduselu, kultuur, sport jne, Iga artikkel on ka lingitud vastava infoga teistes profiilides. Teisisõnu - artiklid, mis kirjeldavad seda, mis on sellel territooriumil olemas ja mida sellel territooriumil tehakse. Siia alla võiks veel lisanduda veebientsüklopeedia põhimõttel A-Z.
- Linna/valla ajaleht
- Kaart
- hetke ilmainfo (xml andmed ilm.ee -st)

JAOTAMISEST. On infot, mis oma idee ja sihtauditooriumi poolest on universaalne. Seega peab tingimata jääma võimalus, et teatud infot/infovälju näidatakse seal JA seal

6. Kas Teil on ettepanekuid veebilehe disaini kohta (detailid, tekstide asukohad, graafiliste elementide kasutus, üldine kontseptsioon)?

Uudiste loetelu - kindlasti peaks iga uudise juures olema kuvatud ka kellaaeg, kusjuures - NB! see on küll uudistemooduli sisestamisvormi teema, aga vaikimisi kellaajaks (kui ei ole määratud teisiti) peaks olema salvestamise ja AVALIKUSTAMISE HETK, MITTE SEE HETK, MIL UUDISEVORM TÄITMISEKS AVATI.

Ettepanek:
Neljapäev, 29.01.2009
13:12 Uudise pealkiri
10:50 Eelmise uudise pealkiri

Kolmapäev, 28.01.2009
17:15 Eilse päeva viimati avaldatud uudise pealkiri
14:55 Veel üks uudise pealkiri

Muud ettepanekud ja mõtted, mis võivad ka siia alla kuuluda, esitan eraldi arvamusavaldustena.

7. Kas meie poolt välja pakutud ettepanekutes ja loogikas on midagi, mis üldse ei meeldi või tundub see reaalses elus raskesti teostatavana?

Vastuse lisan eraldi arvamus(t)ena.

8. Kui palju võiks lubada KOVi kodulehele reklaamsõnumeid ja –bännereid (nt KOVi asutused, suuremad sündmused) ning kuidas reglementeerida nende sõnumite mahtu ja visuaalset lahendust?

See võiks jääda iga KOV enda otsustada
Detailne vaade Detailne vaade
29.01.2009 | 18:35 | Jaanus Nurmoja
Küsimus 7. AEGUNUD TEABENÕUDE VORM

1) sellise vormiga, nagu praegu, välistatakse võimalus, et kodanik saaks esitada interneti vahendusel ka märgukirja või selgitustaotlust
2) puuduvad seletused, millal on kodaniku pöördumine/küsimus teabenõue ja millal mitte
3) võimalik on anonüümne postitus

LAHENDUSED

1) kõik kolm ühte vormi - alljärgnev on näidis Rakvere najal

Struktuuripunkti nimi "Küsi, teata"

/Sissejuhatav tekst linkidega:/
Enne pöördumist pane tähele:
teabenõude esitamist ja sellele vastamist reguleerib Avaliku teabe seadus
märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamist reguleerib eraldi sellekohane seadus
õige pöördumisliigi valimiseks loe abiteksti siit

/Väljad on järgmised/

Teema:* (tekstilahter)

Minu pöördumine on: (valikunupud)
Selgitustaotlus (tähtaeg 30 päeva)
Märgukiri (tähtaeg 30 päeva)
Teabenõue (tähtaeg 5 tööpäeva)
Määramata liiki (võiks ka olla "ei oska määrata")

Kellele (rippmenüü): Rakvere linnavalitsus | Linnapea Andres Jaadla | Abilinnapea Ain Suurkaev | Abilinnapea Rannar Vassiljev |

Pöördumise sisu:* (tekstiala)
Pöördun:* (valikunupud)
eraisikuna
juriidilise isiku / asutuse kontaktisikuna

Eesnimi:* (tekstilahter)
Perekonnanimi:* (tekstilahter)
Juriidilise isiku või asutuse nimetus: (tekstilahter)
E-post:
Postiadress:
Telefon:
Faks:

Vastamiseks palun kasutada:* (rippmenüü)
E-posti |Postiadressi | Telefoni | Faksi

2) anonüümsuse välistamine ehk autentimine, siin omakorda võimalused
- ainult teenusportaali kaudu ehk ID-kaardiga (kiirem ja mugavam)
- võib ka väljaspool, ent siis peab kodanik end tegema kasutajaks ning võib-olla ka ootama, kuni tehakse kindlaks, kas ta on ikka see isik, kes ta end väidab olevat ning konto aktiveeritakse

3) lisavõimalused märgukirja ja selgitustaotluse puhul

Nende esitaja võib näiteks tahta, et

- tema kirja sisu ja ka vastus sellele oleks avalik
- tema isik ei oleks tavakasutajale tuvastatav
või
- kogu maailm teaks, et just tema on midagi küsinud või teatanud
- kõik teaksid, mis on tema teate või küsimuse teema
- aga seda, mida ta küsis või teatas, ei tohi keegi teine peale adressaadi ja tema enda

See tähendab, et kodanikule peaks jääma võimalus valida teatud infoväljade avalikustamisastet.
Võiks ka olla võimalus jagada vajadusel kirja sisu kaheks - avalikuks ja konfidentsiaalseks osaks.

OV poole peal võiks ka olla võimalus jagada kodaniku kiri ja enda vastus "originaaliks" ja "väljavõtteks". Seda juhul, kui vaatama kodaniku soovile ei saa kiri olla kogu ulatuses avalik, sest näiteks puudutab kellegi eraelu jms. või leitakse, et erinevalt kodaniku seisukohast võiks kirja sisu mingis osas pakkuda avalikku huvi. Kummalgi juhul, kui talitatakse kodaniku soovi vastaselt, peaks ilmuma selgitus, nt "Kirja sisu (osaliselt) salastatud, sest sisaldab infot, mis võib põhjendamatult kahjustada isiku(te) eraelu."
Detailne vaade Detailne vaade
29.01.2009 | 18:37 | Jaanus Nurmoja
"Kalender võiks samuti sisaldada kõiki sündmusi/tegevusi/tähtpäevi jne mille kohta on teada selle toimumise kuupäev (nt vallavolikogu koosolek, kontsert, kalmistu korrastamise päev, aastalõpupidu, doonoripäev jne)."

Lisaks sellele peaks kalendrimoodul kindlasti suutma ka oma kuupäevade ja kellaaegadega seotud andmeid vahetada teiste süsteemidega - seega on vaja vähemalt iCal väljundit ja hea, kui ka sisendit. Selle kõrval võib ka olla XML väljund/sisend. Veel parem, kui on mõlemad.

Peaeesmärk: KOV kalendrit suudab reaalajas lugeda
- suvalise kasutaja Google kalender
- mistahes arvutis asuv normaalse iCal (.ics) või xml toega kalendritarkvara (Mozilla Thunderbirdi lisa Lightning, Mozilla Sunbird jne)
- mistahes muu veebi(kalendri)süsteem, mis iCal või xml kalendriinfot veebist loeb

Lisavõimalused:
KOV kalendrisse on võimalik sisestada infot kalendritarkvara abil (vt. eespool)
KOV kalender suudab iCal / xml päringuid teha teistesse veebikalendritesse ning päringutulemusi reaalajas edastada
KOV kalendrit ja Google kalendrit on võimalik panna teineteist sünkroniseerima.

Detailne vaade Detailne vaade
29.01.2009 | 18:50 | Jaanus Nurmoja
PILDIGALERII

1. Ideaalis peaks olema võimalik moodustada pildigaleriisid päringutulemustest metaandmete põhjal (annad päringutulemusele nime ja ongi üks galerii moodustatud)

2. Metaandmetes sisalduv kuupäev peaks KINDLASTI vaikimisi olema PILDISTAMISE AEG pildi EXIF andmetest (mitte ülesriputamise, muutmise vms aeg). Skännitud materjali puhul võib pildi kuupäev muidugi olla mis iganes. Vanal fotol võiks olla võimalus anda talle pildistamise kuupäev, kui see teada on.

3. Pildigalerii peaks olema seotav uudisega (või ka sündmuse, ametliku teagega jne) - kirjutad uudise, laed selle juurde valiku fotosid ning neist moodustubki galerii, millele vajadusel saaks ka pilte lisada, Uudiseteksti juurde jäävad nähtavale ainult need pildid, mis algselt lisati, ülejäänuteni viib link. Pildid lisatakse eraldi alajaotuses uudiseteksti all (mitte ei paigutata teksti sisse ega tegelda "kujundamisega").

4. Pildistamise aeg ja pildiallkiri peaksid olema nähtavad ka pisipiltide vaates.

5. Ideaalis oleks pildigaleriid võimalik moodustada (pilte üles laadida) ka programmi Picasa abil või vähemalt sama lihtsalt, nagu käib Picasast piltide üleslaadimine Google-i picasaweb-i.

6. Pildi detailvaade praegusel kujul on kasutu. Pilti peab saama originaalsuuruses alla laadida, sest neid võib vaja minna mõnes trükimaterjalis (ajalehes, infovoldikus jm).

7. Ettepanek - piltide jagamine KOV veebilehtede vahel. Kui "enda pilte" saab KOV sisuhaldussüsteemis muuta ja kustutada, siis teine KOV saab neid pilte ainult lugeda. Vahel (ühisüritused jms) võib ühel omavalitsusel lihtsalt vaja minna teise OV tehtud fotosid.

8. Pildi suurusel traditsiooniliselt kolm tasandit - pisipilt, ekraanisõbralik ja originaalsuuruses allalaetav.
Detailne vaade Detailne vaade
30.01.2009 | 09:45 | Jaanus Nurmoja
PILDIGALERII vol 2

Väga soovitatav funktsionaalsused

- kui laetakse üles pilt ning CMS-is pannakse pildile allkiri, autori nimi, sildid jne. siis peaks süsteem tegema samasuguse muudatuse pildi EXIF andmetes. St kui keegi originaali alla laeb, siis saab ta pildi koos allkirja ja teiste andmetega

- EXIF andmed peavad olema mitmel pildil ühekorraga lisatavad/muudetavad

- vaikimisi peaks autori nimeks olema selle nimi, kes pilte üles laeb (eeldusel, et üleslaadija on iseendana süsteemi sisse loginud)
Detailne vaade Detailne vaade
30.01.2009 | 09:51 | Jaanus Nurmoja
UUDISED

Uudisteosa funktsionaalsusest ja kuvamisest soovitan kaaluda sellist võimalust, nagu on kirjeldatud

http://www.rakvere.ee/files/uudisteleht_pres_november2007.htm
ja
http://www.rakvere.ee/files/uudisteleht_pres_november2007.ppt

Idee on selles, et kõik KOV uudised oleksid vaadeldavad ühes keskkonnas, nö uudisteagentuuri-vaates. Soovi korral saaks uudiseid kuvada valikuliselt. Igale valikule tekiks ka oma RSS feed.

Sisuliselt moodustuks nö toimetuseta uudisteagentuur.


Ideest loe lähemalt ka:
"Kuidas väike vald suureks saaks" - Virumaa Teataja, 29.10.2004
http://www.virumaateataja.ee/291004/esileht/arvamus/15020627.php
Detailne vaade Detailne vaade
30.01.2009 | 10:42 | Jaanus Nurmoja
Aitäh idee autoritele ja elluviijatele - tarvilik algatus ja sümpaatne teostus. Kahju ainult, et sellega varem välja ei tuldud - ilmselt oleks juhul, kui niisugune võimalus oleks olnud mõned aastat tagasi, asjast rohkem kasu olnud. Tänaseks ehk paljudel omavalitsustel juba toimivad veebid oma rahadega töösse pandud. Minu ettepanek puudutab ühe lisavõimaluse loomist. Minu nägemuse kohaselt võiks olla loodud ka universaalne nö kaasamisveebi põhi ühekordsetele projektidele, mida saab kasutada nii selle teenusportaali põhjal loodud kodulehtedega kui varemvalminud teiste kodulehtedega koos. Oletame, et omavalitsuses on menetluses mõni oluline detailplaneering või üldplaneering või kavandatakse maanteed, prügilat, tuuleparki, laskevälja vms. Ning selleks, et asjast huvitatud kodanikud ei peaks nende jaoks olulist infot mööda internetiavarusi taga otsima, võiks olla omavalitsustel lihtne võimalus luua sellega seotud info ja toimingute jaoks interneti kodu. Asjakohase nimetusega linki oleks lihtne levitada (www.keilavald.ee/kloogalaskevali, www.keilavald.ee/meremoisaplaneering, www.emmaste.ee/tuulepark jms). Sinna saaks üles panna kõik vajaliku info sh kaardimaterjali/fotod/avalike arutelude veebiülekanded jms, samuti saaksid asjaosalised kasutada olemasolevaid tagasisidevorme teabenõude, avalduse, märgukirja ning menetlusetappides ettenähtud arvamuste avaldamiseks. Olemas võiks olla identifitseerimiskohustusega foorum. Usutavasti võiks olla niisuguseid omavalitsusi, kes juhul, kui niisugune "põhi" olemas oleks, seda kasutaksid. Ka inimesed harjuksid ühtsete avalikustamispõhimõtetega ja loodetavasti teeks see neile protsessides osalemise lihtsamaks.
Detailne vaade Detailne vaade
09.02.2009 | 09:23 | Kadri Kreisman
Täienduseks arvamusele 09.02.2009 | 09:23 | Kadri Kreisman

See peaks siis vist olema erisaitide või nn inimliku aadressiga struktuuripunktide loomise võimalus. Seal oleks staatiline osa, mis jääb muutumatuks sõltumata menetluse käigust (kirjeldab, millega on tegemist) ning dünaamiline osa, mis näitab kõike seda, mis asja menetlemise käigus toimub. Näiteks kui on mingi üldhuvitav objekt ja selle kohta on olemas arhitektuurse lahendusega eskiisid, mis aeg-ajalt muutuvad, siis staatiline kirjeldav osa ütleb, mis objektiga on tegemist, muutuv osa aga näitab esiteks, mis staadiumis see on ning millised on hetkel aktuaalsed eskiislahendused. Igal juhul peaks see jääma seotuks kõikvõimalike menetluskeskkondadega.

Osalusveebi "pikendus" on minu arusaamist mööda kavandatud?
Detailne vaade Detailne vaade
09.02.2009 | 13:14 | Jaanus Nurmoja
Kogu pakutav informatsioon võiks olla kättesaadav ka üle API - seda siis nt. veebiteenuste kujul.

Taoline lähenemine võimaldaks infot esitada juba olemasolevates veebikeskkondades.
Detailne vaade Detailne vaade
09.02.2009 | 15:33 | Kristjan Kanarik

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale