Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Looduskaitse arengukava aastani 2020 avalik konsulteerimine
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 24.07 2009 kuni 30.11 1999

Liina Eek
e-mail: liina.eek@envir.ee
telefon 6262877
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:
24. juulist kuni 21. augustini 2009 toimus Looduskaitse arengukava aastani 2020 I osa avalik konsulteerimine. Osalusveebi osale.ee kaudu laekus üks kommentaar (Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Eeri Tammik) ning elektronposti kaudu kommentaarid järgmistelt isikutelt ja organisatsioonidelt: Kaspar Hakk, Tanel Kadai, Vello Keppart, Aleksei Lotman ning Eesti Keskkonnaühenduste Koja nimel Jüri-Ott Salm.


Momendil viiakse ettepanekuid arengukavasse sisse ning koostatakse vastuseid kommentaaridele ning ettepanekutele. Lõplik versioon arengukava I osast ning vastuste tabel avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee oktoobri keskel.Loe lisatud faillist kokkuvõtet laekunud arvamuste kohta.


Lisainfo Liina Eek liina.eek@envir.ee
Keskkonnaministeerium avalikustab looduskaitse arengukava I osa tööversiooni.
  Keskkonnaministeerium algatas detsembris 2008 looduskaitse arengukava (edaspidi LAK) aastani 2020 koostamise. Töö on jätkuks aastatel 2004-2006 koostatud LAK 2035 eelnõule, kuid arengukava struktuur on erinev ning lähtub Vabariigi Valitsuse määrusest nr 302 "Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord". Arengukava koostamine on jagatud kahte etappi: esimeses etapis koostatakse olukorra analüüs, mille põhjal selguvad probleemid; teises etapis püstitatakse eesmärgid ja meetmed probleemide lahendamiseks ja looduskaitse edendamiseks.


LAKi koostamise koordineerimiseks on moodustatud juhtrühm, kelle koosseis ja koosolekute protokollid on kätte saadavad Keskkonnaministeerumi kodulehelt (vt LAKi koostamine). Juhtrühma juhib Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Liina Eek. Juhtrühma moodustavad ministeeriumide, ülikoolide ja vabaühenduste esindajad.


Ootame valminud olukorra analüüsi kohta konkreetseid kommentaare ja ettepanekuid koos põhjendustega, kuni täpse sõnastuseni välja. Soovitavalt viidata täpne koht tekstis, kuhu on vajalik paranduste sisseviimine. Võimalusel tuleks vältida üldisi ja ebamääraseid kommentaare, sest neid on raske arvesse võtta. Palume esitada ka välja toodud probleemide osas arvamuse probleemi prioriteetsuse osas (juhime tähelepanu sellele, et olukorra ülevaate ametlikult kooskõlastamata tööversiooonis ei ole probleemid eelisjärjestatud).


Eelnõust on puudu 5. peatükk (Seosed ja korraldus – seire, planeeringud jm), see avalikustatakse hiljem, kui esimesed peatükid on valmis, kuna 5. peatükk koondab ja seostab nendes peatükkides esitatud infot.


Eesmärkide ja tegevuste kohta võib samuti ettepanekuid esitada, kuid nende juurde tullakse pärast probleemide kaardistamist arengukava koostamise teises etapis.

Ootame teie konstruktiivseid ettepanekuid elektronposti aadressile liina.eek@envir.ee. Vastused teie kommentaaride kohta avalikustatakse tabeli vormis arengukava koostamise teises etapis orienteeruvalt septembris 2009, kui toimub ka uus avalikustamine.

Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
Ptk.2.2.3 Transpordi mõju....
Transpordi arengusuunad Eestis.
Probleemid: 6.Suurenev autostumine.
Ettepanek
1.Sõnastada LAK- i vajadus planeerida Eestist väljuv/sisenev/läbiv kaubavedu Euroopa suunal põhi-lõuna autotranspordilt raudteetranspordile (raudtee kaubaveo kiirusega vähemalt 120 km/h) marsruudil eelistades Tallinn-Pärnu-Riia trassi. ( trassikoridor on veel alles, rööpad võeti tänavu ülesse Pärnust Mõisakülani).
2.LAK-i viide, et: Eesti siseselt ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamise vajadus, eesmärgid ja tegevuskavad selgelt sõnastada vastavates dokumentides. Suunata ümber EL struktuurfondide vahendeid maanteede ehitustelt ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamiseks.
Detailne vaade Detailne vaade
24.07.2009 | 15:40 | Eeri Tammik

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale