Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Riikliku statistika seaduse eelnõu
  Rahandusministeerium
kestvus: 18.08 2009 kuni (määramata)

Nele Gerberson
e-mail: nele.gerberson@fin.ee
telefon 611 3260
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:
Eelnõu on läbinud e-õiguses esmase kooskõlastusringi ning rahandusministeerium on kokku kogunud nii e-õiguse kui www.osale.ee keskkondade kaudu saabunud arvamused ja ettepanekud. Erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide vaatenurkade kaasamine eelnõu valmimisse on väga oluline kvaliteetse seaduse ettevalmistamiseks. Hindame kõrgelt Statistikaameti ja Eesti Panga kui riikliku statistika tegijate panust just praktilise kogemuse ja põhjalike valdkondlike teadmiste olemasolu tõttu. Rahandusministeerium analüüsib tehtud ettepanekuid ja võimalikke lahendusi ning teavitab kõiki kaasamõtlejaid nende ettepanekute käekäigust.Laekunud arvamuste põhjal eelnõu viimistlemise järel saadame eelnõu Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks ning seejärel toimub konsulteerimine Euroopa Keskpangaga.
Seaduse eesmärgiks on vastata senisest paremini statistika tarbijate ja tellijate vajadustele ning parandada tänased puudused erinevates statistikat käsitlevates seadustes.

Eelnõuga on loodud võimalused riikliku statistika laiemaks kasutamiseks ühiskonnas. Avalikkusele pakutakse senisest enam erinevaid valdkondi puudutavaid statistilisi andmeid ning võimaldatakse üksikandmete laialdasemat kasutamist teaduslikel eesmärkidel.

Võrreldes kehtiva seadusega on eelnõuga pandud riikliku statistika tegijale lisakohustusi. Näiteks on riikliku statistika tegijal kohustus konsulteerida riikliku statistika programmi ettevalmistamisel avaliku huvi esindajatega, analüüsida tehtava statistika vajalikkust tarbijatele, nõustada tarbijaid ning hinnata ka halduskoormust.

Lisaks peab uue seaduse kohaselt riikliku statistika tegija avaldama veebilehel informatsiooni kasutatava metoodika ning selles kavandatavate muudatuste kohta.

Eelnõuga on selgemalt eristatud riiklik statistika muust statistikast ning kõrvaldatud pärast riikliku statistika seadust vastu võetud isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse koosmõjust tekkinud ebakõlad.

Lisatud on ka põhimõte, et riikliku statistika programmi koostamisel arvestab statistikaamet riigieelarve strateegiat ning järgneva aasta riigieelarve projekti. See tagab, et programmi raames tehakse statistikatöid nii palju, kui eelarves selleks vahendeid on.

Eelnõu jõustumine on kavandatud 2010. aasta 1. jaanuarile. Selle väljatöötamisse kaasati esindajad erinevatest ministeeriumidest, Eesti Pangast, Statistikaametist, Tartu Ülikoolist, Riigikontrollist ning paljudest teistest asutustest.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
Selles seaduseelnõus on praaki. Üks näidetest on paragrahv 34, kus eelnõu autor on üritamas legaliseerida olukorda, mille kohaselt oleks Rahandusminsiteerium volitatud statistika andmeid (s.h. konfidentsiaalseid) töötlema ning ise selleks reegleid kehtestama. Samal ajal jääks vastutavaks töötlejaks Statistikaamet.
Pakutud konstruktsioon on vastuolus isikuandmete kaitse seaduse (IKS) mõttega. Et volitatud töötleja ei saa ise endale reegleid kehtestada on ka mustvalgelt kirjas seletuskirja lk. 12 kuid see on ilmagi loogiline.

Selles seaduseelnõus esineb ebapraktilisi loosungeid. Paragrahv 16 on suures osas selline. Tõhusus ja efektiivsus on sama tähendusega sõnad. Ühe sõna saaks kokku hoida. Ebaotstarbekas on kasutada sõnu "kujundab" eelarve juures. Meil on kehtivate seaduste järgi konkreetselt paigas, kes ja millistel alustel eelarve kinnitab.

Seaduseelnõus on muid vastuolusid kehtiva Euroopa Liidu statistikamäärusega.

Eelnõud on Rahandusministeeriumi koridorides ajavahemikul aprill-juuli 2009 võrreldes mitmete asutuste ühise töörühma spetsialistide poolt üle antud tööga ümber tehtud. Kahjuks mitte paremuse suunas.
Detailne vaade Detailne vaade
01.09.2009 | 16:03 | Priit Potisepp

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale