Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 12.03 2010 kuni 31.03 2010

Kersti Kikkas
e-mail: kersti.kikkas@envir.ee
telefon 6260705 ; 5250799
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:
Ohustatud liikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktide määramise eelnõu konsultatsiooniperiood, mis kestis ajavahemikul 12.-31. märts 2010,  on lõppenud. Täname kõiki, kes meiega ühendust võtsid. Põhimõttelisi muudatusettepanekuid ei laekunud. Eelnõu on kavas esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks käesoleva aasta II kvartalis.

Kadri Alasi

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2004. a määruse nr 213 „Ohustatud looma- ja taimeliikide
isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused“ muutmine.
Määrus kehtestatakse “Looduskaitseseaduse“ § 59 lõike 4 alusel.
Euroopa Nõukogu määruse nr 338/97 „Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel“ artikli 12 punkti 1 kohaselt peab iga liikmesriik määrama kindlaks tollipunktid ja tolliasutused, kus toimub nimetatud määruse lisadesse kantud liikide isendite sisse- ja väljaveo kontroll. Hetkel kehtib meil 10. juuni 2004. a Vabariigi Valitsuse määrus nr 213 „Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused“. Käesoleva eelnõuga muudetakse kehtiv määrus detailsemaks ja viiakse piiripunktide nimekiri vastavusse reaalse elu võimaluste ja vajadustega.

Eelnõu koostamisel on aluseks võetud Eesti tunnustatud veterinaar- ja toidukontrolli piiripunktide ning ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu.

Eelnõuga määratakse täpsemalt ära, millised loomad ja/või loomsed tooted ning taimed ja/või taimsed tooted on mingist tollipunktist lubatud välja viia või sisse tuua. Eristatud on veterinaar-kontrollile alluvad ja mittealluvad (reisija pagasis olevad) loomsed tooted. Samuti on ohustatud liikidest elusloomade korral eraldi määratud lemmikloomade jaoks mõeldud tollipunktid.

Kuna lemmikloomi (kuni 5 isendit) kontrollivad tolliametnikud, mitte veterinaarametnikud, siis ei pea need tollipunktid olema tunnustatud piiripunktid ja seega on lemmikloomi nüüd lubatud tuua ja viia kõigist määruses toodud piiripunktidest. Välja on arvatud postipunktid ja kuna lemmiklindude sisseveo-punktid on ka eraldi määratud, siis linde ei tohi tuua Muugalt ja Paldiskist. Muudetud on Luhamaa kaudu vedada lubatud elusloomade nimekirja. Kehtivas määruses oli sealtkaudu lubatud üle piiri viia/tuua kõiki elusloomi. Kuna Luhamaa piiripunkt sai tunnustuse üksnes kabjaliste ja sõraliste ning registreeritud hobuslaste osas, siis on vastavalt kitsendatud ka sisse ja/või väljaveetavate ohustatud loomade nimekirja. Uue punktina on lisatud Narva raudtee piiripunkt, kust on lubatud üle piiri vedada üksnes lemmikloomi ja veterinaarkontrollile mittealluvaid loomseid tooteid.
Tänaseks ära kaotatud Ülemiste tollipunkti postiteeninduskeskuse asemel on posti teel saabunud ohustatud liikide isendeid lubatud nüüd vormistada Lennujaama ja Endla teeninduskeskustes.

Lisaks sisulistele muudatustele muudetakse eelnõuga ka määruse vormi. Sisse- ja väljaveo punktid ja lubatud tooted on esitatud tabelina, mis teeb määrusest arusaamise selgemaks ja rakendamise lihtsamaks.

Ootame teie arvamusi ja kommentaare 31. märtsini 2010.
Kontaktisik:
Kadri Alasi
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
tel. 6262882
e-post kadri.alasi@envir.ee
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale