Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu
  Rahandusministeerium
kestvus: 26.07 2010 kuni 06.08 2010

Eve Kislov
e-mail: eve.kislov@fin.ee
telefon 611 3244
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:
Rahandusministeerium on ette valmistanud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis täpsustab kehtivat riigihangete seadust, muudab selgemaks selle regulatsiooni ja lahendab seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid.

Ootame valminud eelnõu kohta konstruktiivseid kommentaare ja ettepanekuid koos põhjendustega. Soovitavalt palume viidata täpsele kohale tekstis, kuhu on vajalik paranduste sisseviimine. Võimalusel tuleks vältida üldisi ja ebamääraseid kommentaare, sest neid on raske arvesse võtta.

Ühtlasi palume vastata allolevatele meie poolt esitatud suunavatele küsimustele:

1. Milliseid küsimusi, takistusi ja probleeme on teil riigihangete läbiviimisel või riigihangetes osalemisel ette tulnud ning kas eelnõuga väljapakutav uus regulatsioon aitab neid lahendada?
2. Kas esitatud muudatused on Teie kogemustele tuginedes piisavad või on kehtestatavates reeglites midagi olulist puudu või üleliia?

Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu on osalusveebis kommenteerimiseks ajavahemikul 26.07.2010 kuni 06.08.2010

Oma konstruktiivsed ettepanekud võite saata elektronposti aadressile Agris.Peedu@fin.ee 06. augustini 2010.
Eelnõu koostamisele olid kaasatud rahandusministri poolt kokku kutsutud riigihangete nõuandva komisjoni liikmed Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, Tööandjate Keskliidust ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ja selle ettevalmistamisel analüüsiti üle saja muudatusettepaneku. Eelnõu koostamisele kaasati erinevaid osapooli, et arvestada nende vajaduste ja kogemustega.
Peamised uuendused on seotud hankemenetluse elektroonilise menetluse võimaluste laiendamisega. Uuenduseks riigihangetes osalejatele on, et hankemenetlust on tulevikus võimalik täies mahus läbi viia elektrooniliselt ühes keskkonnas, hoides sellega kokku riigihangetega seotud tegevuskulusid. Eelnõu kohaselt on võimalik riigihangete pakkumusi elektrooniliselt esitada, neid e-keskkonnas nõuetekohaselt avada ning menetleda. Riigihangete alane info saab olema tervikuna kättesaadav kesksest riigihangete infoportaalist, mis võetakse kasutusele järgmise aasta algusest, mil saavad valmis riigihangete registri arendustööd.
Oluliseks muudatuseks on, et  lihthangetele kehtestatakse selle eelnõuga menetlusreeglid. Kehtiva seadusega on lihthangete korraldamise aluseks üksnes riigihange üldpõhimõtted, milleks on rahaliste vahendite kasutamise säästlikkus ja otstarbekus, menetluse läbipaistvus ning konkurentsi tagamine. Hankijate sõnul ei ole kehtiv regulatsioon aga osutunud piisavaks, sest üldpõhimõtted ei anna hankijatele suuniseid lihthanke korraldamiseks.
Muudatuste kohaselt algab lihthange hanketeate avaldamisega riigihangete registris. Samuti peab hankija lähtuma otsustest teatamisel  ning hankelepingu sõlmimisel samadest alustest nagu avatud hankemenetluses. Hankija võib lihthanketeates kehtestada hanke läbiviimise korra ning rakendada näiteks ka hankemenetluse kõrvaldamise alusena maksuvõla olemasolu. Oluline on ka märkida, et lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on eelnõu kohaselt 10 000 eurot asjade ja teenuste ning 30 000 eurot ehitustööde puhul.
Eelnõu kohaselt peab hankija koostama hankekorra ning hankeplaani. Hankekorra koostamine tagab, et iga asutus on oma siseste hangete läbiviimise protseduuri algusest lõpuni läbi mõelnud ning määranud selle eest vastutavad isikud. Korra kehtestamine ja hankeplaani koostamine loob suurema protseduurilise selguse, soodustab koostööd hankija ja pakkujate vahel  ning suurendab riigihangete läbipaistvust.
Eelnõus esitatakse muuhulgas ka keskse hankija mõiste, täpsustatakse in-house ehk sisetehingu regulatsiooni, kohustatakse hankijat kehtestama läbirääkimiste ja dialoogi pidamise korda, täpsustakse järelevalve pädevust ning kaebeõiguse ulatust.

Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale