Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Maapõue kasutamise ja kaitse alused
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 15.09 2010 kuni 14.10 2010

Kersti Kikkas
e-mail: kersti.kikkas@envir.ee
telefon 6260705 ; 5250799
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:

Maapõue säästliku kasutamise ja kaitse alustes (lüh Alused) on soovitatud teha maavara uuringuid riigi kulul: see võimaldab otstarbekamalt juhtida maapõue alast tegevust. Erandina on tõepoolest kiireloomuliste tööde puhul kavandatud lubada teha maavara uuringut ka teistel isikutel. Erandi võimalus tehti Alustesse täiendavalt selle dokumendi avalikustamise tulemusel. See aga ei tähenda sugugi riigi rolli vähendamist, sest maavara kaevandamise lubade andmine on kavandatud vaid konkursi teel, millest võib osa võtta ka isik, kes erandkorras tegi geoloogilise uuringu. Juhul, kui ta ei võida konkurssi, kompenseeritakse talle uuringuks tehtud kulutused. Kokkuvõttes: sellise süsteemi puhul ei saa mingil juhul tekkida olukorda, et “kes maksab, see tellib muusika”. Riik on igal juhul kogu protsessis juhtpositsioonil.


Edasi, negatiivsed keskkonnamõjud. Vaadeldavat dokumenti tuleb käsitleda kui lähteülesannet õigusakti koostamiseks. Antud juhul uue maapõuseaduse eelnõu koostamiseks. Seepärast ei ole Alustes otstarbekas iga küsimust ülipõhjalikult käsitleda. Aga kindlasti arvestame võimaluste piires Teie ettepanekute ja tähelepanekutega. Maaõueseaduse eelnõu läbib kõigi reeglite kohaselt avalikustamise protsessi ja selle käigus saame kindlasti veel hulgaliselt ettepanekuid.

Rein Raudsep, Keskkonnaministeeriumi nõunik
Maapõue kasutamise ja kaitse alused on saadaval Keskkonnaministeeriumi kodulehel

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1127881/ALUSED_21072010.pdf

Maapõuealased õigusaktid ei vasta praeguseks väljakujunenud olukorrale ja vajadustele. Maapõueseaduse  1. aprillil 2005. a kehtima hakanud redaktsiooni koostamisel lähtuti 1. jaanuarist 1995.  a kuni 31. märtsini 2005. a kehtinud maapõueseaduses sätestatud üldistest põhimõtetest maavaravaru kaitse ja kasutuse küsimustes, neid kohandades ja täpsustades. Praeguseks on riigi ja avalikkuse vajadused ja arusaamised muutunud, mistõttu on kehtiv regulatsioon tervikuna vaja üle vaadata, vajadusel välja töötada uusi üldpõhimõtteid või täiendada olemasolevaid.

Lisaks mitmele uuele põhimõttele on dokumendis käsitletud üksikasjalikult ka maavara kaevandamise mõju keskkonnale ja selle minimeerimist ning kaevandatud alade kiire korrastamise vajalikkust.

Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid 14. oktoobrini 2010.

Kontaktisik: Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi nõunik
tel 6262971, e-post rein.raudsep@envir.ee
Arvamisavaldused:
Kindlasti tuleks/ Riigi omandis oleva maavara geoloogiline uuring tehakse riigi tellimusel ja riigi rahaliste vahendite
eest, aga erandina kiireloomuliste tööde tegemiseks kasutatakse ka teisi võimalusi/ ära jätta erand ja keskkonnauuringud peaks samuti teostama mitte kaevandaja poolt valitud ja makstud ekspert vaid ikka riigi poolt ja ka sel juhul ilma eranditeta, sest muidu tekib olukord, kus on nii, kes maksab, tellib ka muusika. 3.jaos Maavarade kaevandamine 2.12.2: põhjalikumalt käsitleda vajalike keskkonnalubade nõudeid kaevandajale ning kohustusi negatiivsete keskkonamõjude vältimiseks leevendamiseks ja kompenseerimiseks -tuleks ikka väga täpselt kõiksugu kompenseerimismehhanismid paika panna. Mismoodi kompenseeritakse kaevandamise tagajärjel kahjustatud kinnisvaraω Kuidas on täidetud keskkonnatasude seaduse muutmine inimese tervist ja sotsiaalseid aspekte paremini arvestatava kompenseerimisviiside kehtestamiseksω Milline seadus kaitseb maavarade kohal kodu omavate elanike inimõigusi, sest usun et inimõigused on ka maavarade uuringu- ja kaeveväljadel. Selles seaduses nagu ikka jäeti inimese õigused, kelle kinnisvara juhtub olema kaevanduspiirkonnas ikka väga asjast välja. Loodan kogu südamest, et kõrgeaulikel komisjonidel jääb inimese seadusesse kirjutamisele rohkem aega ja tahtmist, sest keegi ei tahaks ju, et Eestist saaks järgmine NAURU.
Detailne vaade Detailne vaade
28.09.2010 | 11:28 | Aita Kink

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale