Merenduse riiklik arengukava „Merenduspoliitika“
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 15.11 2010 kuni 29.11 2010

Gea Otsa
e-mail: gea.otsa@mkm.ee
telefon 6256434
Skype: -
Merenduse arengukava koostamise eesmärk on välja töötada merenduse sektoreid omavahelises koostoimes käsitlevad suunised merenduse edendamiseks, et realiseerida maksimaalselt Eesti potentsiaal mereressursi kasutamisel ning säilitamisel. 
Ühest küljest sõltub suur osa merendusest Eesti majandusest, kuna umbes 60% Eesti ekspordist ja impordist toimub meritsi. Teisest küljest võimaldab avatus merele koos asukohaga suurte kaubavoogude teel teenida Eestil olulist sissetulekut rahvusvahelisest kaubaveost, turismist ning kalandusest. See on aga võimalik ainult siis, kui otseselt merendusega seotud majandustegevust toetavad efektiivsed avaliku sektori teenused ja seadusandlus, hea ettevalmistusega tööjõud, üldine oskuste ja teadmiste kõrge tase ning turuosaliste vaheline koostöö.
Kõik ettepanekud arengukava osas on teretulnud, kuid eriti ootame arvamusi järgmistes küsimustes:
• Millised tegevused aitaksid parandada riigi ja kohalike omavalitsuste koostööd merenduse vallas?
• Paljud riigid teevad laevandusele maksusoodustusi. Kas sama teed peaks minema ka Eesti?
Konsultatsioon jääb avatuks 29. novembri 2010 õhtuni.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta