Keskkonnaseadustiku eriosa
  Justiitsministeerium
kestvus: 03.02 2011 kuni 05.03 2011

Eneli Illaru
e-mail: eneli.illaru@just.ee
telefon 620 8177
Skype: -
Valminud on keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu. Ootame Teie arvamusi eelnõu suhtes kuni 04.03.2011.

2010. a lõpus valmis Justiitsministeeriumi tellimisel keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu, mis on jätkuks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõule. Keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu on koostatud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna (5) „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames.

Keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõus on reguleeritud keskkonna valdkonnad (vesi, õhk, jäätmed, looduskaitse jne) peatükkide kaupa. Keskkonnaseadustiku eriosa jõustub koos üldosaga.

Tutvuge ka keskkonnaõiguse kodifitseerimise ajaveebiga justiitsministeeriumi kodulehel https://ajaveeb.just.ee/keskkonnaoigus/

NB! Kuna eelnõu ei olnud selle mahu tõttu võimalik ühe failina osalusveebi üles laadida, leiate konsultatsiooni juurest failid "eelnõu I" ja "eelnõu II". 

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta