Välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 16.03 2012 kuni 05.04 2012

Elise Sukk
e-mail: elise.sukk@envir.ee
telefon -
Skype: -
Ootame Teie arvamusi seaduseelnõu kohta 5. aprillini 2012. a.


					

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/faf66d9c-e9f7-4897-980c-64afa1447923?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta