Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Eesti Riikliku Turismiarengukava 2014-2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 25.05 2012 kuni 08.06 2012

Mariko Männa
e-mail: mariko.manna@mkm.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Avaliku arutelu algatamine Eesti Riikliku Turismiarengukava uuendamiseks aastateks 2014-2020.
Eesti Riiklik Turismiarengukava aastateks 2014–2020 töötatakse välja kui kaasajastatud jätkuprogramm Riiklikule Turismiarengukavale 2007–2013, mis kinnitati Riigikogus 22. novembril 2006.a. Arengukava eesmärk on kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut ja tegevussuundi laiemale üldsusele ning samal ajal saada tagasisidet kuidas ja milliste tegevuste läbi saaks püstitatud eesmärke paremini täita.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Teatavasti tuntakse väikeriike eelkõige nende pealinnade järgi. Seetõttu tuleb Tallinnale erilist tähelepanu pöörata. Lisaks on linnade kaudu võimalik saavutada suuremat sünergiat piirkondliku brandi (BSR) arendamisel. Täna tekib paratamatult mulje, et palju auru läheb kõikvõimalike teemaparkide otsimisele, samas kui kõige väärtuslikum teemapark - Tallinna vanalinn - käib vaikselt alla. Oluline on otsida ka tasakaalu kohalike ja külaliste huvide vahel. Tallinna vanalinnas pole see sugugi paigas. Kohaturunduse ekspert Gregory Ashworth on väljendanud seda väga konkreetselt: "Linnaplaneerija tõstataksin ma kaks küsimust: esiteks, kuidas hoida Tallinna vanalinn elusana ja teiseks, kuidas säilitada Tallinna unikaalsus. Praegu on ohus nii tegelik, igapäevane elu vanalinnas kui ka linna eripära." Kuigi terves Läänemere regioonis pole ühtegi vanalinna, mis oleks suutnud säilitada olulisuse kohalike jaoks, siis Tallinn võiks siin ehk erandiks kujuneda. Pealegi on teada, et turisminduses on kasvav trend/vajadus tajuda sihtkoha eripära kohalike elanike silmade läbi (nt. populaarsust koguvad turismiväljaanded, nagu Spotted by Locals jt).
Detailne vaade Detailne vaade
28.05.2012 | 16:35 | Ott Rätsep
Kommentaarid arengukava algatusdokumendis väljapakutud arengukava eesmärgi ja visiooni kohta.

Turismiarengukava eesmärk on kirja pandud järgmiselt:
Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Eesmärgi saavutamiseks viiakse tegevused ellu arengukavas kokkulepitud programmide ja toetusskeemide kaudu.

Turismiarengukava eesmärk võiks olla konkreetsemalt sõnastatud võttes arvesse visiooni, mis kirjeldab Eestit aastal 2020 või isegi pikemas perspektiivis. Mõisted konkurentsivõime ja jätkusuutlik areng peaksid olema sisustatud ning võimalusel kvantifitseeritud.

Aastaks 2020 on Eestist saanud turistide jaoks tuntud ja hea mainega Põhjamaade turismi sõlmpunkt, mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse Läänemere piirkonna riikidesse.

Pakutud visioonis sõnastatud „tuntud ja hea mainega“ on tingimused, millele visioon peaks vastama. Visioon peab sõnastama meie enda nägemuse Eestist 2020 aastal (või hilisemal fikseeritud aastal), sisaldama (märk)sõnu, mille kaudu soovime olla tuntud ja mis kindlustavad meile hea maine. Eesti-visioon võiks olla nägemus, millele hakkavad baseeruma valdkondade brändid ja turundusmeetmed.

Detailne vaade Detailne vaade
08.06.2012 | 10:45 | Riina Palu

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale