Neljapäev, 22. aprill 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Haridus- ja Teadusministeerium
kestvus: 04.07 2012 kuni 01.08 2012

Tuuliki Lorvi
e-mail: tuuliki.lorvi@hm.ee
telefon 735 0240
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Väljatöötamiskavatsus algatati seoses senise noortevaldkonna strateegilise dokumendi Noorsootöö strateegia 2006-2013 peatse lõppemisega ning vajadusega luua alused uue strateegilise arengukava loomiseks alates aastast 2014. Noorsootöö strateegia 2014–2020 koostamise ettepaneku esitamine on ette nähtud ka VV koalitsioonileppe 2011-2015 tööplaanis.
Väljatöötamiskavatsus koosneb kuuest osast. Esimeses osas on loetletud noortevaldkonnaga hetkel kõige enam seotud strateegiad ja arengukavad ning antud ülevaate tähtsamatest valdkondlikest uuringutest.
Dokumendi teises osas on kirjeldatud uue arengukava koostamise põhjuseid, noortepoliitika senist loogikat ja toimimist ning peamisi noortega seotud ühiskondlikke arenguid ja neist tingitud probleeme. Lisaks on eelneva kirjelduse järel esile toodud uue arengukava loomise vajaduse põhjendused ja noortevaldkonna kui eraldiseisva poliitikavaldkonna erisused. Kolmandas osas on kokkuvõtlikult analüüsitud variante, mis on kõige olulisemad lahenduste leidmiseks eelmises osas kirjeldatud probleemidele. Väljatöötamiskavatsuse neljandas osas on kirjeldatud kavasoleva arengukava koostamise õiguslikku raamistikku, nimetatud välisriigid, kelle põhimõtteid on võetud uue arengukava koostamisel arvesse ja/või eeskujuks ja on ära toodud juriidilised põhjendused uue arengukava koostamiseks ning sellest mõjutatud õigusaktide loend. Dokumendi viiendas osas on antud ülevaate mõjudest, mis kavandatava arengukava rakendamine kaasa võib tuua. Need on esitatud kavasolevate muudatuste kaupa. Iga muudatuse juures on välja toodud täpsem mõjuvaldkond ja see, milles mõju seisneb. Seejuures on hinnatud, kui suurt sihtgruppi kavandatav muudatus mõjutab, kui oluline mõju on ning kas muudatus võib kaasa tuua ebasoovitavaid mõjusid. Kuuendas osas anname lühiülevaate ajakavast ja tegevusplaanist koos kaasatavate partneritega.
Palume pöörata erilist tähelepanu dokumendi viiendale osale ning vajadusel teha oma tegevusvaldkonnast lähtudes märkusi regulatsiooniga kaasnevate võimalike mõjude täpsemaks määratlemiseks. Ühtlasi palume vastuskirjas märkida kontaktisiku(te) andmed, kellega väljatoodud teemadel suhelda.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale