Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 eelnõu avalik konsulteerimine
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 07.01 2013 kuni 04.02 2013

Mariko Männa
e-mail: mariko.manna@mkm.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Avaliku arutelu algatamine Eesti riikliku turismiarengukava uuendamiseks aastateks 2014-2020.
Eesti riiklik turismiarengukava aastateks 2014–2020 töötatakse välja kui kaasajastatud jätkuprogramm Riiklikule Turismiarengukavale 2007–2013, mis kinnitati Riigikogus 22. novembril 2006.a. Arengukava eesmärk on kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava eelnõud ja peamisi tegevussuundi laiemale üldsusele ning samal ajal saada tagasisidet, kuidas ja milliste tegevuste läbi saaks püstitatud eesmärke paremini täita.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Kõige enam on vaja parendada Venemaa suunalisi tegevusi:
- On nimetatud, et eelkõige soovitakse arendada linnaturismitooteid. Nii suure turistide mahu juures on kindlasti absoluutarvudes suur osa Peterburi inimesi huvitatud maaturismist. Kindlasti lisada maaturismi suund - looduspuhkus, tervisepuhkus, kultuuripuhkus.
- On nimetatud, et oluline on külastajate arvu kasvatamine ka Pihkva oblastist, kuid ühtegi tegevust sellega seoses pole välja toodud. Lisada tegevus Pihkva suunal. sh tagada, et Pihkva konsulaat saaks väljastada viisasid kõikidele Venemaa kodanikele.
- Narva-Jõesuu on terviseturismi sihtkohana välja toodud, samavõrd oluline on Värska.
- Piiriületuse lihtsustamine on samavõrd oluline Kagu-Eestis - Koidulas ja Luhamaal.
- Rongiliiklus võiks tulevikus olla: Tallinn-Tartu-Moskva
- praktiliste teejuhtide kättesaadavus on väga oluline
- peredele suunatud tegevused olulised. kindlasti eraldi Venemaa osas välja tuua

Turismiinfo
Kõikides maakondades üle Eesti on tegutsevaid turismiinfopunkte. TIKide kvaliteediga tegeletakse. TIPide sisu ja kvaliteet peaks ka riigile korda minema - külastajate arvestus, klienditeeninduse koolitus.

kultuuriturismi arendus
Lisada vaimse pärandkultuuri mõiste ja tegevused. Ehitised on üks osa pärandist. Elamuse loovad inimesed, seega on vaimne pärandkultuur oma paljususes samavõrd oluline (seto, kihnu, vanausulised jne).

Toiduturism
Oluline on lisada Eesti pärandkultuuril põhinevate toitude tutvustamine

Loodus- ja mereturism
tegevused Peipsi järvel on kindlasti olulised.

Terviseturismi arendus
Kuurortlinnade asemel peaks olema kuurortpiirkonnad. Kindlasti soovitakse Eestit arendada tasakaalustatult, mitte koondada taristu linnadesse. olulisemad piirkonnad on (Haapsalu, Pärnu, Saaremaa, Värska, Narva- Jõesuu).

Turismi arenguvõimaluste seire ja analüüs
Tagada seireinfo tõmbekeskuse ja väljasõidusihtkohtade kohta. Eriti oluline on see mitme maakonna piiresse jäävate sihtkohtade osas - nt Peipsimaa ja Setomaa. seireinfona esitada sama info, mis on esitatud teiste piirkondade kohta

Selles dokumendis ei ole juttu seostest transpordikavaga. Mõeldes turisti teekonnale on väga oluline tagada, et tal oleks võimalik mõistlikult liikuda ühest kohast teise. Maakondades liigub ühiskondlik transport maakonnakeskuse suunas, vaja oleks transport tagada ka olulistesse turismisihtkohtadesse.

Tagada tuleb ka, et Eesti erinevad ametkonnad - nt Maanteeamet, RMK - arvestaksid välisturistide voogudega ja vajadusega teha mööndusi nõudmistes, sh piirkondliku eripära arvestamine, et muuta turistile teekonda huvitavamaks.
Detailne vaade Detailne vaade
02.02.2013 | 15:38 | Ülle Pärnoja

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale