Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu
  Justiitsministeerium
kestvus: 03.07 2013 kuni 15.07 2013

Sirli Sorrok
e-mail: sirli.sorrok@just.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Esitame ministeeriumitele kooskõlastamiseks ja teistele arvamuse andmiseks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse mitmed seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/92/EL, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.
Sisukokkuvõte Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga viiakse mitmed seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14) (edaspidi laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv). Direktiiv kehtestab miinimumnõuded laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele ja karistustele ning sätted selliste kuritegude tõkestamiseks ja kuriteoohvrite kaitseks. Osaliselt on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv Eesti õigusesse juba üle võetud ohvriabi seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadusega (RT I, 18.04.2013, 2), mis võeti vastu 28.03.2013 ja mis jõustus 28.04.2013 ning millega võeti ühtlasi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.04.2011, lk 1–11) (edaspidi inimkaubanduse direktiiv). Kokku on vaja laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiiviga kehtestatud nõuetele vastamiseks muuta ühtteistkümmet seadust: 1) karistusseadustik, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 17.04.2013, 9; 2) Eesti Vabariigi lastekaitse seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 21.03.2011, 50; 3) erakooli seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 26.04.2013, 4; 4) huvikooli seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I 2010, 22, 108; 5) karistusregistri seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 26.03.2013, 17; 6) koolieelse lasteasutuse seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 14.03.2011, 6; 7) majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 25.03.2011, 1; 8) noorsootöö seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I 2010, 44, 262; 9) ohvriabi seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 18.04.2013, 2; 10) põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 10.07.2012, 20; 11) sotsiaalhoolekande seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 18.04.2013, 7. Eelnõu ettevalmistaja Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse muudatused on valminud Sotsiaalministeeriumis. Erakooli seaduse, huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, ohvriabi seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muudatused on valminud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi koostöös. Need on koostanud Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu (626 9233; tonu.poopuu@sm.ee) ja sama osakonna peaspetsialist Signe Riisalo (626 9220; Signe.Riisalo@sm.ee) ning õigusosakonna õigusnõunik Alice Sündema (626 9337; Alice.Sundema@sm.ee). Karistusseadustiku, karistusregistri seaduse ning koondeelnõu ja tervikliku seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom (620 8290; tuuli.ploom@just.ee), kuna direktiivi ülevõtmist koordineerib Justiitsministeerium. Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Helin Roosileht (620 8270, helin.roosileht@just.ee). Märkused Eelnõu on otseselt seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega, eelnõuga võetakse veel ülevõtmata osas üle laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv. Eelnõu seadusena jõustumiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale