Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Haridus- ja Teadusministeerium
kestvus: 09.08 2013 kuni 30.08 2013

Tuuliki Lorvi
e-mail: tuuliki.lorvi@hm.ee
telefon 735 0240
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Euroopa Komisjon on oma 25.10.2012. a põhjendatud arvamuses käsitlenud Eestis aset leidvat rikkumist seoses õppejõududega tähtajaliselt sõlmitavate töölepingutega ja on asunud seisukohale, et Eestis rikutakse direktiivi 1999/70/EU ning täitmata on jäetud direktiivi klauslis 5 sisalduvad nõuded. Rikkumine seisneb selles, et Eesti siseriiklikes regulatsioonides puuduvad meetmed, mis hoiaksid ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise akadeemilise personali suhtes. „Akadeemiline personal“ väljatöötamiskavatsuse mõttes on ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduses nimetatud õppejõud ja teadustöötajad. Akadeemilise personali alla ei kuulu rektorid ja prorektorid. Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb kuritarvituste vältimiseks ja lepingute sõlmimise aluste läbipaistvuse tagamiseks määrata objektiivsed alused, mis õigustaksid töölepingute uuendamist ning oluline on tagada, et need oleksid töölepingu sõlmimise kontekstis seotud ametikohaga, mitte sellel ametikohal tööd tegeva inimesega.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Kõnealuse kavatsuse ajendiks on Euroopa Komisjoni arvamus, milles mainiti, et Eestis leidvat aset rikkumisi seoses tähtajaliselt sõlmitavae töölepingutega. Probleem on sõnastamata.Mis puutub eesmärki, siis see saab olla INIMESTEL, antud juhul eelnõu koostajatel (mitte tekstil ega selle muutmisel). NB! Eesmärk on seisund (olek), mis tuleks saavutada mingiks ajaks. Praegu on eesmärgina käsitatud vahendit. HTM tasandil peaks olema arusaadav, et iga klassifikatsiooni elemendid peavad üksteist välistama ja elemente eristavaks tunnuseks ei või olla selline tunnus, mis peab olema (on) antud klassifikatsiooni kõikidel elementidel. Seetõttu ei sobi "rakenduslikkust" käsitada eristava tunnusena. Ka kõigi ülikoolide lõpetajad peaksid kuskil rakenduma.
Teen ettepaneku nimetada need koolid, kus gümnaasiumi lõpetanud isikutele võimaldatakse tööle (keskastme spetsialisti ametikohale) asumiseks vajalik ettevalmistus KÕRGKOOLIKS ja need koolid, kus õppe keskmes on magistri- ja doktoriõpe, ÜLIKOOLIKS. Oluline on märgata ja arvestada, et eriala ei lähe tööle. Rakendub isiksus kui SUBJEKT. Lisaks erialasele ettevalmistusele on rakendumiseks vaja ka kutsealast ja ametialast ettevalmistust. Bakalaureuseõpe ei ole mõeldud iseseisvaks õppekontsentriks ja selle läbimine ei anna alust ülikooli lõpetamist tõendavate dokumentide väljastamiseks. Ükskord oleks vaja panna tähele, et enemikul õppejõududest ei ole andragoogika-alast ettevalmistust ja väga suur osa õppest on nii kõrgkoolides kui ka ülikoolides metoodiliselt nõrgal tasemel. Praegu oleks sobiv aeg tõsta taas ausse akadeemiline nõudlikkus ja teha lõpp ka tavale teha uuringute asemel kirjeldusi, küsitlusi, esseesid ja referaate. Kui midagi jäi ähmaseks, olen alati valmis täpsustama ja selgitama. Ülo Vooglaid
Detailne vaade Detailne vaade
09.08.2013 | 21:58 | Ülo Vooglaid

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale