Laupäev, 21. aprill 2018
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta
  Riigikantselei
kestvus: 27.05 2015 kuni 03.06 2015

Zanna Arhipova
e-mail: zanna.arhipova@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Siseministeerium esitab avalikuks konsultatsiooniks esialgsed Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta.
Euroopa Komisjon avalikustas 13.mail 2015.a Euroopa rände tegevuskava teatise, mis seab eesmärgiks luua Euroopa Liidu tasandil süsteemne ja terviklik lähenemine rändele, koondades eri meetmed Vahemere kriisiolukorra vahetuks lahendamiseks ning rände paremaks haldamiseks keskpikas ja pikas perspektiivis. Siseministeerium on teiste ministeeriumide ja Riigikantseleiga konsulteerides välja töötamas seisukohti rände tegevuskava teatises välja toodud eri ettepanekute kohta. Euroopa rände tegevuskava teatise puhul on tegemist dokumendiga, mille pinnalt koostatakse konkreetsemad ettepanekud seadusandlike algatuste osas ning planeeritakse Euroopa Liidu rändepoliitika edasised tegevused ja meetmed. Juhime tähelepanu, et Euroopa Komisjoni konkreetsemate ettepanekute osas on võimalik eraldi arvamust avaldada (nt käivitatakse sinise kaardi direktiivi osas avalik konsultatsioon). Mitmed Euroopa rände tegevuskava teatises väljatoodud meetmed on kooskõlas juba varasemate Vabariigi Valitsuse kinnitatud positsioonidega (15.05.2014 seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutumine tõelisuseks“ kohta). Samas sisaldab teatis ettepanekuid uute oluliste algatuste osas, mis tingivad vajaduse Eesti raamseisukohtade täpsustamiseks ja täiendamiseks. Eesti seisukohtade kujundamiseks Euroopa rände tegevuskava teatises esitatud ettepanekute osas kutsume teid kaasa mõtlema Euroopa rändepoliitika teemadel. Selleks oleme ette valmistanud esialgsed Eesti seisukohad, mille osas ootame konkreetseid ettepanekuid hiljemalt 3. juuniks 2015.a.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Teen valitsusele ettepaneku võtta Euroopa Komisjonile vastamisel nüüd palju radikaalsem positsioon, et läbirääkimised saaksid viia lõpuks parema tulemuseni.

1. Tuleb lähtuda eeldusest, et koostöö ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik, kui sellel puudub Euroopa rahvaste ja kõigi liikmesriikide toetus.

2. Tuleb teha selget vahet majandusmigrantidel ja pagulastel. Need on erinevad kategooriad, mis tuleb hoida lahus. Euroopa Komisjon peab mõistma, et majandusrände korraldamine ja ühise varjupaigasüsteemi ülesehitamine on erinevad valdkonnad, mida tuleb käsitleda eraldi.

3. Varjupaigapoliitika ei saa olla suunatud Euroopa demograafiliste probleemide lahendamisele, selle fookuses peab olema varjupaika vajavate inimeste abistamine.

4. Euroopa Liitu ebaseaduslikult sisenenud välismaalasi, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelisele kaitsele, tuleb käsitleda ebaseaduslike piiriületajatena, kes saadetakse kiiresti tagasi ja kelle andmed kantakse Europoli infosüsteemi. Tuleb mõista, et igasuguse ühise varjupaigapoliitika legitiimsus sõltub paljude Euroopa kodanike silmis selliste reeglite reaalsest järgimisest.

5. Kuni Euroopa Komisjon ei ole võtnud omaks ülaltoodud lähtealuseid, seni võib varjupaigataotlejate ja pagulaste ümberpaigutamine ja -asustamine Eestisse toimuda ainult teiste riikidega sõlmitavate kahepoolsete kokkulepete alusel, mitte osana Euroopa Liidu raames tehtavast koostööst.
Detailne vaade Detailne vaade
01.06.2015 | 00:37 | Andres Laiapea
Pagulaste vastuvõtmisvõime on piiratud. Kaupo Vipp väitis paar aastat tagasi, et praeguste sõdade algpõhjus on nälg. Seda likvideerida ei ole võimalik.
Kuidas sorteerida sõjapõgenikke, majanduspagulasi ja pühasõdalasi?
Praegu on näha kaht suuremat pagemissuunda, Euroopasse ja Malaisiasse. Aga on veel kolmas tõmbekeskus - Lõuna-Aafrika Vabariik. Sinna pääseb jalgsi ja kasvõi üksipäini. Kui sealsed majanduspagulased juhtuksid
buurid välja sööma, tuleks Hollandisse kolm miljonit inimest, kes oleksid nii rassismi ohvrid kui rassistlikult meelestatud.
Mistahes ajupesu ei kõrvalda ksenofoobiat, alati jääb võõrastevaenulikke inimesi. Aga kui nendega ühineb rahvas, pääseb lahti genotsiid, mille kõrval natside toimepandu oli lapsemäng.
Pagulastele tuleb selgeks teha, et, kuigi Euroopas on usuvabadus, on seadused ja ühiskonnakord kristlikku päritolu. Et aumõrvad ja tütarlaste ümberlõikamine on seadusevastased. (Tegelikult tuleks selle eest tagasi saata. Kui nemad ei austa elu ega Euroopa seadusi, elagu kodus edasi!)
Kas on kokku lepitud miinimumnõuded pagulaste ülalpidamiseks? Nii palju pagulasi tuleb ikka vastu võtta, et põhjendatult öelda, kui paljudele Eestil raha jätkub.
Euroliidus tuleb iga kord mainida, kui palju on Eestis immigrante. Neid on mujalgi Euroopas, saab võrrelda.
Pagulastele tuleb toonitada, et põhja- Euroopas on elama jäänud vaid kõige heledanahalisemad inimesed!
Arne Hannus.
Detailne vaade Detailne vaade
02.06.2015 | 13:24 | Arne Hannus

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale