Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Kultuuriministeerium
kestvus: 05.06 2018 kuni 19.06 2018

Marilin Siimer
e-mail: marilin.siimer@kul.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” §-st 5 ja riigieelarve seadusest, esitab Kultuuriministeerium Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõimumise valdkonna arengukava aastateks 2021-2030 koostamiseks (edaspidi „Lõimuv Eesti 2030“). Lõimumine on valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias poliitikavaldkond, mis aitab lähtuvalt oma valdkondadeülesest spetsiifikast ellu viia teiste poliitikavaldkondade eesmärke, sh tagada Eesti riigi julgeolekut, siduda ja arendada ühiskonda, vähendada ebavõrdusust haridus- ja tööturul, säilitada eesti keelt ja kultuuri. Samas on võimalik sidus ja lõimunud ühiskond saavutada vaid erinevate valdkondade panuse ja koostöö abil. Lõimumisvaldkonna arengukava koostamise ettepanek on aluseks uue arengukava koostamisprotsessile. Ettepanekus on põhjendatud arengukava koostamise vajadus, valdkonna peamised probleemid, selgitatud arengukava eesmärk ja kirjeldatud koostamise protsess. Lõimumise arengukava koostatakse selleks, et: 1. leppida Vabariigi Valitsuse tasandil ministeeriumide ja valdkondade üleselt kokku selles, kuidas ja milliste tegevustega saavutada ühiskonna sotsiaalset sidusust, kus igal inimesel olenemata tema rassilisest või etnilisest päritolust on võimalik ennast teostada; 2. planeerida ministeeriumide valitsemisalade lõimumise valdkonna tegevused ja ressursid ning kasutada neid ressursse kooskõlastatult saavutamaks tegevuste suurem mõjusus; 3. erinevate partnerite – ministeeriumide, KOVide, kolmanda sektori organisatsioonide jt sihid ja tegevused lõimumise valdkonnas oleksid koordineeritud ja kooskõlas; 4. viia süsteemselt ja koordineeritult ellu Riigikogu poolt vastu võetud alusdokumendis „Eesti riikliku integratsioonipoliitika lähtekohad mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti ühiskonda”[1] sätestatut.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Palun logi arvamuse avaldamiseks sisse!

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale