Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse avalik konsultatsioon
  Justiitsministeerium
kestvus: 26.02 2019 kuni 15.04 2019

Liis Laaneloog
e-mail: liis.laaneloog@just.ee
telefon -
Skype: -
Tagasisidet ootame hiljemalt 15. aprillil e-posti aadressil info@just.ee. Täiendav teave KrtS teemal asub justiitsministeeriumi kodulehel, sealsamas avalikustame konsultatsiooni tulemusel kogutud arvamused.
2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.
Uue seaduse kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mida majandati kuni uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu.
13.02.2019 seisuga on korteriühistute registris 22 996 korteriühistut, neist 22 963 registrisse kantud, 25 likvideerimisel, 0 pankrotis ja 8 kustutatud.
Justiitsministeerium soovib koguda tagasisidet hetkeolukorra, probleemide, vajaduste ja ootuste kohta seoses kehtiva KrtSiga, et saada sisendit edasiseks poliitikakujundamiseks valdkonnas.
Seega on oodatud teie igakülgne tagasiside kehtivale KrtSile. Oleme koondanud mõned näidisteemad, mille kohta ootame seisukohta. Sellele lisaks julgustame teid andma tagasisidet valdkonna probleemide kohta laiemalt.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c14e8ac5-ceb1-4567-96c1-15f78ca63118?activity=1

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta