Õpetajahariduse strateegia
Konsulteerija Haridus- ja Teadusministeerium
kestvus: 14.10 2008 kuni 31.10 2008

Vilja Saluveer
e-mail: vilja.saluveer@hm.ee
telefon 7 350 219
Skype: -
Kui soovime, et meie lapsed tunneksid mõnu õppimisest, naudiksid kooliskäimist, austaksid iseend ja oma kaaslast, tuleks meil kõigil – lapsevanematel, poliitikutel, ajakirjanikel, õpetajail – endalt küsida, kas me ikka anname aru, milline vägi on õpetaja rollil ühiskonnas. Ja kas me tajume kaasvastutust selle rolli õnnestumisel? 

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel  valmis "Õpetajahariduse strateegia 2008-2013" eelnõu. See on teine õpetajaharidust suunav strateegiline dokument käesoleval sajandil.
Ootame konstruktiivset kriitikat ja võimalikke täiendusi ning ettepanekuid 31. oktoobrini 2008.a.

Kui õpetajahariduse eelmises arengukavas oli põhirõhk õpetajapädevuste kirjeldusel, kutseaasta sisu ja rakenduskava väljatöötamisel ning esmaõppe arendamisel, siis uues strateegias on raskuskese nihkunud õpetajale, tema kutsealase arengu tugisüsteemi arendamisele ning positsiooni väärtustamisele ühiskonnas. Õpetaja kutsealase arengu toetamine ei ole aga eesmärk omaette, vaid teenib õppija arengu toetamist.

Õpetajahariduse strateegia eelnõus on tähelepanu all nii õpetajate põhikoolitus, toetamine koolikeskkonnas kui õpetajate omavaheline koostöö. Strateegia rakendamisega kaasneb ka õpetajaid puudutavate õigusaktide korrastamine. Strateegias kirjeldatud tegevustes on olulisel kohal erinevate koostöömudelite arendamine ülikoolide ja koolide vahel, õpetajate tunnustamissüsteemi arendamine, koolijuhtide koolitus ja õpetajate nõustamissüsteemi loomine. 

Strateegia eelnõu väljatöötamises osalesid kõrgkoolide, õpetajate kutseorganisatsioonide, lastevanemate ja õpilaste esindajad.

Strateegia valmimisel arvestati ka mitmete Euroopa Liidu õpetajaharidust puudutavate dokumentidega, millega võite tutvuda ministeeriumi veebiaadressil http://www.hm.ee/index.php?03379.

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta