Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Asutus: e-Riigi Akadeemia
Avaldatud: 24.05.2014 14:47

Liia Hänni
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon
Ettepanek Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava täiendamiseks

Esitame tegevuskava 1. prioriteetsesse valdkonda „Kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid“ järgmise ettepaneku:

Luua valitsusväline internetipõhine arutelukeskkond võimaldamaks kodanikel algatada, arutada, kavandada ning seejärel esitada digitaalselt allkirjastatuna riigi- ja kohaliku võimu asutustele kollektiivseid märgukirju.
Olukord: Eestis on mitmeid, suurema või väiksema kasutajaaktiivsusega avaliku võimu ja vabaühenduste hallatavaid internetipõhiseid keskkondi, mille vahendusel saavad kodanikud põhimõtteliselt kaasa rääkida poliitilistes otsustusprotsessides (osale.ee; EIS; petitsioon.ee; rahvakogu.ee jne). Seniste, mõnevõrra killustatud ja erineva fookusega veebikeskkondade kõrvale tuleks seniseid kogemusi analüüsides ja arvestades luua uus integreeritud valitsusväline keskkond, kus kodanikud saavad omal initsiatiivil algatada, arutada ja kavandada kollektiivseid ettepanekuid esitamiseks riigi- ja kohaliku võimu asutustele ning korraldada sealsamas turvalist ja seaduspäraselt e-allkirjade ja e-häälte kogumist.

Selgitus: Riigikogu võttis 2014. aasta märtsis vastu seaduse (518 SE), mille järgi on kodanikel võimalik esitada parlamendile arutamiseks kollektiivseid märgukirju ettepanekuga, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korralda.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §32 annab ühele protsendile omavalitsuse territooriumil elavale alalisele elanikule õiguse algatada ja esitada kohaliku võimu asutusele õigusakte menetlemiseks vastavalt kehtivale korrale.

Loodav keskkond sobib ka suurema mastaabiga ühiskondlikult oluliste küsimuste aruteluks (näiteks, Euroopa Liidu tulevikku puudutav) ning nõuandvate rahvaküsitluste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks konkreetses omavalitsuses või kogu riigis.

Keskkonna loomine toimuks vabaühenduste poolt koostöös algatust toetavate riigiasutustega. Ettepaneku elluviimine võimaldaks kodanikel infoühiskonna tingimustes realiseerida oma põhiseaduslikku õigust pöörduda ettepanekutega võimu teostavate asutuste poole ja saada tagasisidet vastavalt seadustes ette nähtud korrale ning avatud valitsemise põhimõtetele.

Ettepanek oli arutlusel 23. mail vabaühenduste liidu EMSL korraldatud kaasamise kevadkooli e-ühisloome töörühmas. Seda toetavad töörühmas osalenud Emil Rutniku, Mariliis Randmer, Priit Ennet, Henry Timberg, Reelika Päädam, Tõnu Taal, Terje Schmidt, Allar Viik, Silver Ool, Mari Öö Sarv, Kadri Linnas, Helen Ennok, Krista Mulenok, Helena Veldre, Elvi Nassar, Kadi Randalainen ja Liia Hänni.

24. mail 2014
Arvamusavaldust on loetud 3730 korda
Vastused: Abiinfo
Sellele arvamusavaldusele pole veel vastatud.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale