Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Asutus: Tallinna Keskraamatukogu
Avaldatud: 28.08.2015 15:46

Kaie Holm
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019
Tallinna Keskraamatukogu ettepanekud dokumenti "Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019":

Meie ettepanek on eemaldada punktist 94 viimane lause: „Raamatukogudel peaks olema lubatud autoriga kokku lepitud tingimustel oma kogusse kuuluvate elektroonilises formaadis olevate teoste kättesaadavaks tegemine ka väljaspool kohapealseid eriseadmeid võrgupõhise teenusena kasutaja poolt valitud kohas ja ajal“. Antud lause kirjeldab olemasolevat olukorda. Näiteks, autoriõiguste omajatega kokkuleppel saab Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnast ELLU (https://ellu.keskraamatukogu.ee/) laenata ca 1000 e-raamatut kasutaja poolt valitud kohas ja ajal.
Probleem on aga selles, et täna on autoriõiguste omajatel (autoritel, kirjastustel, e-raamatute tootjatel ja levitajatel) õigus raamatukogudele e-raamatuid (sh laenutamiseks) mitte müüa. Näiteks 2014. aastal ei saanud Tallinna Keskraamatukogu Eesti Digiraamatute Keskuse vahendusel laenutamisnõusolekut 49le soovitud uue e-raamatu nimetusele, mis moodustas kõigist soovitud uutest nimetustest 17,8%. Saamata jäänud e-raamatutest 55,1% olid kirjutatud eesti autorite poolt. Nii nagu trükiraamatuid, peaks ka e-raamatuid (raamatute osas peab kehtima tehnoloogia-neutraalsuse põhimõte) saama raamatukogud avalikkuse huvides osta ja laenutada nii, et iga kord eraldi selleks autoriõiguste omajatelt luba küsima ei pea, sealjuures e-raamatute laenutus peab olema autoritele hüvitatud sarnaselt paberraamatute laenutusega.

Peame vajalikuks lisada punkti 94 juurde põhimõtte, et raamatute võrgupõhine laenutus ei tohi sõltuda ajast ja kasutaja geograafilisest asukohast. Antud eesmärk toetab isikute vaba liikumist ja teadmistepõhist majandust. Nii saaksid nt üliõpilased laenata eestikeelseid teoseid ka välismaal õppides või töölähetusel olles. Kindlasti toetaks see eesti keele ja kultuuri säilimist.

Teeme ettepaneku lisada uus punkt: Eesti keele ja kultuuri püsimajäämiseks on oluline teavikute (raamatud, e-raamatud, videod, CD-plaadid jne) võrdse kohtlemise printsiip, st raamatukogud peaksid saama ilma autoriõiguste ja kaasnevate õiguste omajate nõusolekuta osta ja laenutada kõiki teoseid sõltumata formaadist (nt ka audiovisuaalseid teoseid), kuid õiguste omajail on õigus saada selle eest õiglast hüvitist.

Punkt 129 ütleb, et käibemaksusüsteemi elujõulisuse tagab maksuerisuste ja –vabastuste kaotamine (sh näiteks vähendatud määrad). Me ei saa olla nõus sellega, et raamatute käibemaksu tõstetakse eesmärgiga käibemaks kõikidel kaupadel ühtlustada, pigem peame vajalikuks e-raamatute käibemaks võrdsustada täna kehtiva raamatute käibemaksuga. Leiame, et raamatute ja e-raamatute madalam käibemaks aitab toetada teadmistepõhist majandust ja ühiskonna võrdsemat arenemist. Meie ettepanek on antud punkt ümber sõnastada.

Teema haridus, noored, kultuur ja sport all jääb arusaamatuks, kas ja mil määral toetatakse mitteformaalseid haridusprogramme, nt raamatukogudes läbiviidavaid koolitusi (nt koolitused tööotsijatele, tööturule naasvatele noortele lapsevanematele, uussisserändajatele; digipädevuse arendamine jne).

Lugupidamisega
Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu
direktor
www.keskraamatukogu.ee
Arvamusavaldust on loetud 2427 korda
Vastused: Abiinfo
Sellele arvamusavaldusele pole veel vastatud.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale