Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 17.12.2015 15:59

Urmas Heinaste
Seotud konsultatsioon: Haridusseaduse eelnõu

Haridusseaduse ülesanded tulenevad põhiseadusest § 37. Igaühel on õigus haridusele.
Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.
Haridusseadus peab määratlema kohustusliku ulatuse ehk riikliku õppekava.
Määrustega võib reguleerida õppeasutusi. (Pole vaja põhikooli ja gümnaasiumi seadust)
Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole.
Haridusseadus peab võrdsetel alustel määratlema kõik (riiklikku õppekava täitvad) õppeasutused sh nn kolmanda sektori koolid. Mida võiks nimetada ka kogukonnakoolideks või siis alternatiivkoolideks.
Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel.
Seega ei tohi vahet teha kooli tüübi vahel sellesk eraldi seadust luues.
Erakooliseadus tuleb tühistada.
Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust.
Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus.
Seda õigust ei saa ära võtta õppeasutuselt ehk ei saa piirata ka haridusseadusega.
Hariduse andmine on riigi järelevalve all.
Ka erakoolides, Põhiseadus ei paku varianti eranditele
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta